Vooruitblik

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 2

Vooruitblik op de draaibruggen in Sas van Gent en Sluiskil

Man takelt een onderdeel met een takelmachine.

Met het grote onderhoud aan bruggen en sluizen zorgt Rijkswaterstaat dat vaarweggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig op hun bestemming aankomen. In deze rubriek werpen we een blik op die toekomst en richten we ons op de draaibruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen: de komende 2 jaar vervangen we hier de installaties die ervoor zorgen dat de bruggen open en dicht kunnen.

Nu: verouderde systemen

De bruginstallaties van de draaibruggen bij Sas van Gent en Sluiskil zijn inmiddels 50 jaar oud en aan vervanging toe. Ze naderen het einde van hun levensduur en dat maakt de bruggen storingsgevoelig. We willen voorkomen dat ze stil komen te vallen en moderniseren daarom de elektrotechnische installaties en besturingsinstallaties van beide bruggen. Ook vervangen we de hydraulische systemen. Samen zorgen al deze onderdelen ervoor dat de bruggen kunnen draaien.

Straks: kleinere kans op storingen

Door de installaties te vernieuwen zorgen we dat de havens van Gent en Terneuzen ook in de toekomst goed bereikbaar blijven. Zowel voor de scheepvaart over het Kanaal Gent-Terneuzen, als voor het goederentreinverkeer over de brug bij Sluiskil. We verkleinen de kans op eventuele storingen en ongeplande stremmingen die hiervan het gevolg zijn.

Draaibare brug

Maar eerst: werkzaamheden uitvoeren

Tijdens het moderniseren van de installaties is een aantal geplande stremmingen nodig. De draaibrug bij Sas van Gent is in september 2021 aan de beurt. Gedurende enkele weken houden we de brug open. Zo blijft de hinder voor de scheepvaart beperkt. Alleen tijdens de 3 dagen, waarin we het openen en sluiten van de brug testen met de nieuwe systemen, is er ook hinder voor het scheepvaartverkeer.

De werkzaamheden aan de draaibrug bij Sluiskil volgen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022. De exacte periode van de uitvoering en de bijbehorende hinderplanning stemmen we momenteel af met ProRail en spoorvervoerders. Afhankelijk van die gesprekken wordt ook meer duidelijk over de te verwachten hinder voor de scheepvaart. Het wegverkeer kan bij de werkzaamheden aan beide bruggen omrijden via onder andere de Sluiskiltunnel.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden op de ombouw van de draaibruggen zijn al in volle gang. We werken niet alleen aan het ontwerp van de te renoveren en te bouwen installaties, maar vernieuwen ook de verlichting in de brugkelders, leggen nieuwe kabels en leidingen en renoveren de noodmotoren en remmen van beide bruggen. Ook vervangen we de onderrolkarren, wat u ziet op de foto bovenaan dit artikel. Door deze werkzaamheden nu alvast te uit te voeren, zorgen we ervoor dat de ombouw straks sneller kan plaatsvinden.

Tijdens het moderniseren van de bruginstallaties, maken we de bruggen ook op afstand bedienbaar. In de toekomst zit er geen brugwachter meer op locatie, maar bedienen we de draaibruggen vanuit de nautische centrale in Terneuzen.

Het onderhoud aan de draaibruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen is werkt volgens het gedachtegoed van DOEN, waarbij maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk vooropstaan. 

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Blijf op de hoogte

Bekijk voor een overzicht van alle werkzaamheden aan de bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland onze projectpagina Rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland. En abonneer u op onze nieuwsbrief. Zo ontvangt u 4 keer per jaar automatisch het e-zine met de belangrijkste updates.

Draaibare brug