Feiten en cijfers

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 3

Zeeuwse bruggen krijgen upgrade: groot onderhoud aan 10 Rijksbruggen

Luchtfoto met werkzaamheden in tent over de Postbrug

De aanwezigheid van water speelt een belangrijke rol in de Zeeuwse infrastructuur. Er zijn dan ook ruim 300 bruggen, verdeeld over de provincie. Al die bruggen worden beheerd door verschillende overheidsorganen: van de verschillende gemeentes tot Provincie Zeeland. In dit artikel geven we inzicht in die verdeling en vertellen we wat Rijkswaterstaat de komende jaren doet aan 10 bruggen die onder ons beheer vallen.

Rijkswaterstaat is over het algemeen verantwoordelijk voor alle bruggen die onderdeel uitmaken van het Zeeuwse hoofd(vaar)wegennet. Daarvan staan nu maar liefst 10 bruggen op de lijst om gerenoveerd te worden. Veel bruggen stammen uit de jaren 70, verschillende onderdelen naderen het einde van hun levensduur en het aantal verkeersbewegingen is de afgelopen decennia bovendien fors gestegen. De bruggen zijn dus toe aan vernieuwing. We zorgen ervoor dat ze weer 25 tot 30 jaar mee kunnen.

Overzichtskaart: Bruggen in Zeeland

De meer dan 300 Zeeuwse bruggen worden beheerd door verschillende overheden. Het onderhoud aan deze bruggen vraagt dan ook om goede onderlinge afstemming om hinder te beperken. Een flinke puzzel!

Deze infographic laat zien welke bruggen in het beheer zijn van Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en gemeenten.
Portretfoto Wim Hardenbol
Wim Hardenbol, projectmanager bij Rijkswaterstaat

Inspecties aan bruggen in Zeeland

Maar voor het zover is, wordt in 2021 eerst een groot aantal grondige inspecties uitgevoerd. Daaruit moet blijken hoe de bruggen eraan toe zijn en wat er nodig is om ze weer toekomstbestendig te maken. ‘We willen nu al zo concreet mogelijk weten wat per brug moet gebeuren’, licht projectmanager Wim Hardenbol toe. ‘Moeten we bijvoorbeeld vervangen of renoveren? Die keuzes willen we al helder hebben voordat we aan de slag gaan. Zo voorkomen we dat we daar tijdens de uitvoering nog over moeten nadenken.’

Eerst verzamelt Rijkswaterstaat documentatie over de bruggen van de bouw tot nu. Daarna inspecteert ingenieursbureau Nebest de bruggen ter plaatse. Zij brengen vervolgens advies uit over de restlevensduur van de onderdelen van de bruggen, zoals de betonconstructies. Door nu zo gedetailleerd in kaart te brengen wat nodig is, kunnen we onderhoud aan de 10 bruggen efficiënter inplannen. Bijvoorbeeld door werkzaamheden te combineren en urgente bruggen eerst aan te pakken.

Overzichtskaart: Onderhoud door Rijkswaterstaat

We voeren doorlopend regulier onderhoud uit om onze bruggen in goede conditie te houden. 10 Zeeuwse bruggen gaan al mee sinds de jaren 60, 70 of 80 en zijn toe aan vervanging of renovatie. Deze pakken we de komende jaren aan.

Overzichtkaart met bruggen waaraan Rijkswaterstaat de komende jaren onderhoud uitvoert

Verlichting, voegovergangen en slijtlaag

Van een aantal onderdelen staat al vast dat er iets aan moet gebeuren. Zo zijn met name de stalen onderleggers aan de onderkant van de bruggen toe aan een nieuwe beschermlaag. ‘Daarnaast is het bij de meeste bruggen tijd om de verlichting te vernieuwen’, vertelt Wim. ‘Maar bijvoorbeeld ook een groot aantal voegovergangen is toe aan onderhoud. Dit zijn stalen strips tussen de brugdelen, die de krimp en uitzetting van de brug opvangen. Bij de Tholensebrug is de behoefte aan onderhoud zelfs zo urgent dat Rijkswaterstaat deze komend jaar al gaat vervangen.’ Verder herstellen we waar nodig ook zaken als betonschade en de slijtlaag op de bruggen.

De bruggen die de komende jaren gerenoveerd worden, zijn in alfabetische volgorde:

  • Bathsebruggen (2)
  • Kreekrakbruggen (2)
  • Leidingenbrug Kreekrak
  • Postbrug
  • Slaakbrug
  • Tholensebrug
  • Vlakebrug
  • Vossemeersebrug

Hinder zoveel mogelijk beperken

Tijdens alle werkzaamheden, probeert Rijkswaterstaat de hinder zoveel mogelijk te beperken. Van de inspecties in 2021 ondervindt het verkeer weinig tot geen hinder. ‘Al zou het kunnen dat er eens een enkele keer een rijbaan is afgesloten om ruimte te maken voor een hoogwerker’, merkt Wim op. Ook als de grote onderhoudswerkzaamheden van start gaan, is het onze ambitie om het verkeer zo min mogelijk te stremmen. ‘We pakken daarom niet alle bruggen tegelijk aan en zorgen dat er altijd omleidingsroutes beschikbaar zijn.’

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

Meer weten over het onderhoud aan bruggen in Zeeland? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland.

Zandkreekbrug