Ook dit jaar presenteren wij de Jaarrapportage Bodem+ als online magazine. Alle activiteiten en projecten van de Rijkswaterstaat-afdelingen Bodem+ Ontwikkeling en Bodem+ Uitvoering beschrijven we in één magazine. U kunt de jaarrapportage lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. Sinds 2015 verschijnen ook de jaarwerkplannen van Bodem+ als online magazine.

De jaarrapportage 2016 beschrijft in hoofdlijnen de resultaten en producten van Rijkswaterstaat Bodem+. Ook leest u in de jaarrapportage 2016 meer over de verantwoording van de financiën. Het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond stelt een eigen financiële verantwoording op voor zijn programmateam en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.

Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Zo vormt Bodem+ een schakel tussen de beleidsvorming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Ook ondersteunt Bodem+ de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering. Dit doen we door een praktijkgerichte vertaling van beleid aan te bieden, door instrumenten te introduceren en door het vervullen van een vraagbaak- en adviesfunctie.