Organisatie bodemtaken binnen Rijkswaterstaat-WVL

Alle werkzaamheden voor de gezamenlijke opdracht Bodem+, de ondersteuning van het Projectbureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het kwartiermaken voor het Kenniscentrum Conventionele Explosieven, zijn ondergebracht in de afdeling Bodem en Ondergrond van RWS. Deze afdeling leent ook capaciteit uit aan onder meer het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en aan het RWS-programma Duurzame Leefomgeving.

Alle werkzaamheden op het gebied van (water)bodem, grondstromen, grondstoffen en ondergrond voor de eigen uitvoeringsorganisatie van RWS zijn ondergebracht in de afdeling Natuurlijk Circulair, waarmee nauw wordt samengewerkt. De werkzaamheden van die afdeling vallen buiten de scope van dit jaarwerkplan en onderstaande overzichten.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen

In onderstaande tabellen is de inzet van capaciteit en middelen van de afdeling Bodem en Ondergrond in 2019 samengevat en uitgesplitst naar de verschillende werkpakketten met verschillende financiers.

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2019 (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprograma Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2019 (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprograma Bodem en Ondergrond
OnderwerpFteEuro (x 1000)
1. Wbb in Omgevingswet en bedrijvenregeling3,540
2a Ondersteuning UP Bodemconvenant, algemeen1,5500
2b Ondersteuning UP Bodemconvenant, transitie1,5400
2c Ondersteuning UP Bodemconvenant, Bodemverontreiniging1,5200
2d Ondersteuning UP Bodemconvenant, Kennisen Informatie1,6150
3a Bodemregelgeving, hergebruik3,5175
3b Overige bodemregelgeving1,550
4 Wettelijke taken RWS4500
5a Kennis en informatievoorziening, kennisoverdracht2150
5b Kennis en informatievoorziening, samenwerking0,7100
5c Kennis en informatievoorziening, informatiebeheer1150
5d Kennis en informatievoorziening, ondersteuning regio's1,250
5e Kennis en informatievoorziening, internationaal130
5f Kennis en informatievoorziening, initiatief Bewust Bodemgebruik0,8100
6 Kennisgelden bodemconvenant0,52.000
7a Bodemdaling0,380
7b Agenda bodem en grondwater0,20
Totalen26,34.675
Programmabeheer-afdelingshoofd (gefinancierd door Rijkswaterstaat)10
Rijkswaterstaat Brontabel als csv (998 bytes)

Samenvatting andere opdrachten 2019, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+- opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten 2019, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+- opdrachtgevers
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGRW: Programmabureau Basis Registratie Ondergrond (BRO)2,90
DGRW: Deltaprogramma, Ruimtelijke adaptatie1,70
DGMI: Wettelijke taken Bssa +Wbm1,2550
Werken voor derden: betonakkoord en internationaal0,70
RWS: Landelijke taken Rijkswaterstaat (eigen RWS-uitvoering)2,50
RWS: SLA Duurzame Leefomgevingpm0
BZK: Aan de slag met de Omgevingswet1,30
BZK: Kenniscentrum Conventionele Explosieven (in oprichting)pmpm
Rijkswaterstaat Brontabel als csv (461 bytes)