Bodem+ in 2019: op naar de Omgevingswet en integraler werken

Hierbij presenteren wij voor de vijfde keer het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ in de vorm van een online magazine. Te lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt. De jaarwerkplannen en de jaarrapportages van Bodem+ verschijnen in deze vorm sinds 2015.

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Ook ondersteunt Bodem+ de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering, via dit drieluik: het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaak- en adviesfunctie.

Bodem+ draagt zo bij aan energietransitie, klimaatadaptatie en -mitigatie, de forse bouwopgave en natuurontwikkeling.