We gaan integraler werken, de wetgeving wordt eenvoudiger en de besluitvorming sneller. Voor decentrale overheden is er een grote veranderopgave, maar ook het Rijk moet veranderen. Een van die veranderingen is de centralisering van kennis en informatie over  wet- en regelgeving voor publieke en private professionals.

Jacco Schotvanger, afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet InfoMil bij Rijkswaterstaat én verantwoordelijk voor de invoering van het Informatiepunt Omgevingswet vertelt over het nieuwe platform en de grote opgave die in het verschiet ligt.

Logo Informatiepunt Omgevingswet
Logo Informatiepunt Omgevingswet
Portretfoto Jacco Schotvanger, afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet InfoMil
Jacco Schotvanger, afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet InfoMil

Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie?

De wetgeving gaat veranderen; die wordt integraler. Veel informatiepunten zijn vanuit verschillende inhoudelijke thema’s ontstaan, maar veel vragen zullen in de toekomst een integraal karakter hebben. Daarom is besloten om de 4 grote helpdesks en websites binnen het Omgevingsdomein samen te voegen. Dit zijn Bodem+, Helpdesk Water, Helpdesk Bouwregelgeving en Kenniscentrum InfoMil. Door die 4 helpdesks samen te voegen, kunnen we integraler werken en is het voor de klant eenduidiger waar hij/zij naar toe moet voor meer informatie over de Omgevingswet. Op dit moment staat op veel websites van het Rijk informatie over de omgevingswet- en regelgeving en met het nieuwe Informatiepunt bundelen we al die informatie en maken we het gemakkelijk te ontsluiten. 

Daarnaast ondertekenden de 4 kernhelpdesks van het Informatiepunt Omgevingswet een samenwerkingsverband met 12 specialistische helpdesks. Dit gebeurde feestelijk op de Schakeldag van 21 juni 2016.

Deelnemende partijen

Meer informatie over de deelnemende partijen aan het Informatiepunt Omgevingswet leest u op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Waarom nemen jullie niet gelijk de 12 specialistische helpdesks onder je hoede?

Dat zou niet logisch zijn. Het merendeel van die helpdesks valt namelijk niet onder het omgevingsrecht. Goed voorbeeld is de Helpdesk Cultureel Erfgoed. Er valt een stukje onder de Omgevingswet, maar het grootste gedeelte heeft geen omgevingscomponent. Er zitten binnen die helpdesk mensen die weten of je bepaalde materialen wel of niet mag gebruiken bij het renoveren van een monument. Vandaar dat we tijdens de Schakeldag in ’s Hertogenbosch een samenwerkingsafspraak met alle partijen hebben getekend. Daarmee borgen we dat de klant straks niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd bij verschillende instanties.

Wat kan ik straks allemaal vinden op Informatiepunt Omgevingswet?

Er is nu al veel informatie over de Omgevingswet te vinden op Rijkswebsites, maar het is allemaal versnipperd. Hier lees je een verslag van een bijeenkomst, daar moet je heen voor een interessante praktijkcase en weer ergens anders kun je je inlezen in de wetsdocumenten. Met het Informatiepunt Omgevingswet bundelen we alle informatie op een platform en maken we het voor de professional gemakkelijk om de benodigde informatie online en telefonisch te achterhalen. Op het Informatiepunt lees je straks meer over pilots, wetsbeschrijvingen en download je handige invoeringsinstrumenten. Aan de slag met de Omgevingswet is bijvoorbeeld bezig met een routeplanner voor de invoering van de wet en ontwikkelt blauwdrukken voor omgevingsplannen.

Tweet ondertekening samenwerkingsverband

Verslag Schakeldag 2016 'Ga met elkaar bouwen aan Nederland!'

De Schakeldag 2016 vond dit jaar plaats in het Congrescentrum 1931 in 's Hertogenbosch. 1.200 bezoekers zijn getuige geweest van een goed georganiseerde dag met  maar liefst 102 sessies en een Netwerkpark. Vanuit verschillende invalshoeken en instrumenten werd uitgebreid stilgestaan bij de naderende Omgevingswet, maar ook de huidige wet- en regelgeving. Een uitgebreid verslag van de Schakeldag 2016 leest u op de website van de Schakeldag.

Wat voor impact heeft dit op jullie organisatie?

Dat is wel een interessante. Laat ik vooropstellen dat onze helpdesks vaak al integraal samenwerken. Het Handboek Water is al ontsloten via de websites van InfoMil en Helpdesk Water;  de teksten beheren we gezamenlijk op één plek. Vragen over het Activiteitenbesluit die binnenkomen bij Helpdesk Water, maar inhoudelijk beter beantwoord kunnen worden door InfoMil, sluiten we intern kort. Daar merkt de klant niets van. We werken dus al samen.
Belangrijker nog is dat je nu ziet dat wij ingeschakeld worden als men met instrumenten, zoals de omgevingsvergunning aan de slag gaat. Met de Omgevingswet zal een veel grotere inspanning komen te liggen in het voortraject. Initiatiefnemers en overheden moeten daar veel meer in gesprek om gezamenlijk te bekijken hoe een initiatief mogelijk gemaakt kan worden. Als het Informatiepunt Omgevingswet dat proces goed kan faciliteren, dan hebben we een grote meerwaarde. Dat betekent dat wij meer informatie moeten geven over de afwegingsruimte, dan dat we alleen de instrumenten en de wettelijke kaders aangeven. Werken in de geest van de Omgevingswet betekent ook voor ons een cultuurverandering.

En voor de burger?

Dit informatiepunt is er, net als InfoMil, voor overheidsprofessionals en grote bedrijven. De burger en de ondernemer komt binnen bij het klantcontactcentrum van zijn gemeente. Als zijn vraag daar niet kan worden beantwoord, dan belt de gemeente met ons en koppelt de gemeente ons antwoord terug naar de burger en ondernemer. Alleen grote bedrijven met een adequaat kennisniveau van de Omgevingswet en -regelgeving bellen direct met ons. Denk aan Shell, KPN, Essent – dat soort clubs.

Breder opgeleid, samengevoegde helpdesks, minder werk?

Nou, dat zeker niet. In het topjaar – van invoering in 2019 tot 2020 – verwachten we bijna 70 fte in dienst te moeten hebben voor alle binnenkomende vragen. Het is een hele operatie waarin we iedereen keihard nodig zullen hebben.

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd, wat is jullie tijdspad?

We zijn nu druk bezig met het bouwen van de website en het klaarstomen van onze medewerkers met kennis over de Omgevingswet zelf. Vanaf oktober dit jaar gaan we online en op dat moment is het vooral nog een informatieve website die steeds verder wordt uitgebreid. Volgend jaar december worden de AMvB’s vastgesteld en gaan we live met een 2.0-versie met veel meer inhoud. Versie 3.0 komt met de vaststelling van de ministeriële regelingen en een half jaar voor inwerkingtreding van de wet is het Informatiepunt Omgevingswet volledig operationeel.

Online is nog vaak Informatiepunt Omgevingsrecht te lezen. Wat wordt de naam?

Goed om te vermelden inderdaad. De werknaam was Informatiepunt Omgevingsrecht en de programmaraad Aan de slag met de Omgevingswet heeft onlangs besloten dat de officiële naam Informatiepunt Omgevingswet wordt.