Huidige versie blijft voorlopig in de lucht

De huidige versie van Omgevingsloket online blijft voorlopig draaien. Wetswijzigingen worden nog wel opgenomen, maar van grote functionele aanpassingen is geen sprake meer. Het loket wordt zorgvuldig onderhouden tot de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Sinds 2010 kunnen bedrijven en burgers via het Omgevingsloket online digitaal een vergunning aanvragen of een melding doen. Omgevingsloket online is in de loop der jaren regelmatig verbeterd en aangepast aan nieuwe wetgeving. In 2013 is een project gestart om Omgevingsloket online (‘Olo’) te herzien: Olo3. Het project is gestopt, omdat de invoering ervan te dicht zou vallen op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit systeem wordt momenteel ontwikkeld om straks onder de Omgevingswet informatie over de fysieke leefomgeving beschikbaar te stellen aan burgers, bedrijven en overheden.

Noud Hooyman, hoofd Cluster Beleid Geo-informatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Oude auto

‘Vlak achter elkaar 2 implementaties, daar zit niemand op te wachten’, zegt Noud Hooyman, hoofd Cluster Beleid Geo-informatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) over het stopzetten van Olo3. ‘Het is verstandiger om geen tussenstap meer te zetten en een nieuw loket meteen in het DSO op te nemen.’ De opgedane kennis en de ervaringen van gebruikers met de eerste ontwerpen van Olo3 zijn volgens hem niet verloren gegaan, maar worden gebruikt voor de ontwikkeling van het DSO.

Hooyman is namens IenM verantwoordelijk voor het stabiel in de lucht houden van Omgevingsloket online totdat het DSO operationeel is. Hij gedraagt zich naar eigen zeggen als ‘een voorzichtige huismeester’ die de taak heeft om het huidige loket ‘goed in het vet te houden’. Hooyman: ‘Omgevingsloket online heeft al heel wat meters op de teller. Ik vergelijk het met een oude auto die het nog prima doet. Die moet je goed blijven onderhouden en geen hoge snelheden meer laten rijden. Met Omgevingsloket online nemen wij dan ook geen risico’s. Continuïteit en veiligheid staan voorop. Functionele wijzigingen voeren wij beperkt door, bijvoorbeeld als een verbetering aan het loket voor een grote groep gebruikers veel winst oplevert. Daarnaast nemen wij uiteraard inhoudelijke wetswijzigingen nog zorgvuldig op in Omgevingsloket online. Voor de rest wordt het noodzakelijke onderhoud gepleegd om het loket stabiel te houden.’

Voldoende stabiel?

Het ministerie van IenM is met het besluit om Omgevingsloket online draaiende te houden volgens Hooyman niet over één nacht ijs gegaan. Rijkswaterstaat is in 2016 gevraagd om de stabiliteit van Omgevingsloket online te onderzoeken. Daarna heeft PwC de analyse nog eens dunnetjes overgedaan. Conclusie: Omgevingsloket online kan 3 tot 5 jaar blijven functioneren. Hooyman: ‘Er is geen sprake van acuut risico. Wel zijn er verbeterpunten geconstateerd aan onderdelen als applicatie, platform en hardware. Bijna al die aanpassingen kunnen wij doen binnen het normale beheer van Omgevingsloket online. Elke 3 maanden heb ik overleg met de beheerders en controleren wij hoe de stabiliteit van het systeem ervoor staat.’

‘Oude aanvragen en meldingen worden in Omgevingsloket online afgehandeld, nieuwe in het DSO’

Grote vooruitgang

Tot slot: hoe groot is straks de overgang van Omgevingsloket online naar het DSO? Volgens Hooyman zal er geen sprake zijn van een ingewikkelde conversie. ‘Wij gaan geen vergunningen of meldingen overzetten van Omgevingsloket online naar het DSO. De oude aanvragen en meldingen worden in Omgevingsloket online afgehandeld, de nieuwe in het DSO. Het nieuwe stelsel bevat straks veel meer informatie en zal gebruikersvriendelijker zijn. Het DSO moet voor bedrijven, burgers en bevoegde gezagen een grote vooruitgang worden. Dat doel verandert niet, nu Omgevingsloket online langer blijft draaien.’