Ondersteuning aan professionals bij overheid en bedrijfsleven

Met een website en een helpdesk ondersteunt het Informatiepunt Omgevingswet professionals die straks met de Omgevingswet moeten werken. De medewerkers van het Informatiepunt hebben kennis van het oude en nieuwe stelsel, schrijven mee aan de Omgevingswet en nemen deel aan pilots in het land. Wie belt of mailt, krijgt zo kennis uit eerste hand.

Hélène van der Sluijs, projectleider van het Informatiepunt Omgevingswet

‘Iemand vroeg mij laatst: dus bij jullie werken mensen die de Omgevingswet echt uitpluizen en snappen?’ Zij was onder de indruk van het kennisniveau van onze medewerkers’, zegt de projectleider van het Informatiepunt Omgevingswet, Hélène van der Sluijs. Mensen die met het Informatiepunt bellen of mailen realiseren zich volgens haar niet altijd dat de helpdesk de gevraagde expertise zelf in huis heeft. Van der Sluijs: ‘Soms wordt wel gedacht dat wij de vragen die binnenkomen, direct doorzetten naar het ministerie. Maar het overgrote deel beantwoorden wij zelf. Onze medewerkers hebben inmiddels veel kennis van het stelsel opgebouwd. Sommigen schrijven zelfs mee aan de wet- en regelgeving. We zitten dus dicht bij het vuur. En dan nog is het écht begrijpen van de werking van de wet en het vertalen van de juridische informatie naar de praktijk een hele klus. Maar we doen het wel, zodat we bevoegde gezagen die voor dezelfde uitdaging staan, kunnen ondersteunen. Wie met ons belt of mailt, krijgt expertise uit eerste hand.’

'De medewerker van het Informatiepunt wist welke regelgeving van toepassing was op ons bedrijf en gaf een goede uitleg’

Reactie van een klant in het klanttevredenheidsonderzoek van het Informatiepunt Omgevingswet.

Het Informatiepunt Omgevingswet – sinds eind 2016 in de lucht – ondersteunt professionals bij overheden en bedrijven en maatschappelijke organisaties die straks moeten werken met de Omgevingswet. Dat gebeurt via een telefonische helpdesk en de website Aan de slag met de Omgevingswet, die vallen onder het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het Informatiepunt richt zich daarbij op 3 gebieden:

  • juridische uitleg van de wet- en regelgeving;
  • beantwoording van vragen over de in- en uitvoering van de wet;
  • assistentie bij het gebruik van de digitale voorzieningen, zoals het nieuwe Omgevingsloket.

'Ik was aangenaam verrast door de snelheid van handelen. Ik kon direct verder met de werkzaamheden waaruit de vraag voortkwam. Wel zo effectief!’

Reactie van een klant in het klanttevredenheidsonderzoek van het Informatiepunt Omgevingswet.

Omslag maken

Het Informatiepunt wordt gevormd door adviseurs van Helpdesk Bodem+, Helpdesk Water, Helpdesk Bouwregelgeving en de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Het is de bedoeling dat deze 4 specialistische helpdesks uiteindelijk opgaan in het Informatiepunt Omgevingswet. Een logische stap, vindt Van der Sluijs. ‘De domeinen die deze helpdesks nu bedienen, gaan straks op in de Omgevingswet. Dan is het vanzelfsprekend dat wij ook de helpdesks onder één noemer brengen.’

Dat betekent niet dat de kennis van de helpdeskmedewerkers verloren gaat, stelt Van der Sluijs. ‘De 4 helpdesks beantwoorden al jaren vragen over de huidige regelgeving en worden afzonderlijk zeer goed gewaardeerd. De expertise die onze doelgroep gewend is houden we vast. Wie een vraag stelt over de Omgevingswet mag dus dezelfde kwaliteit verwachten. Wij bieden inhoudelijke kennis van de Omgevingswet, de systematiek van de wet en de instrumenten die bevoegde gezagen in het kader van de nieuwe wet kunnen inzetten. Ik zie het als een groot voordeel dat onze mensen zo breed ontwikkeld zijn. Zij kunnen denken vanuit het huidige stelsel en de huidige praktijk, maar weten ook wat de gevolgen zijn voor de specifieke domeinen onder het nieuwe stelsel. Daardoor zijn ze in staat om de mensen te informeren die deze omslag moeten maken.’

‘Als de Omgevingswet beweegt, beweegt het Informatiepunt mee’

De medewerkers doen ook kennis op doordat zij deelnemen aan workshops van het programma Aan de slag met de Omgevingswet en meedoen aan pilots rond de Omgevingswet die in het land worden georganiseerd. Daarnaast zijn medewerkers als experts betrokken bij lopende Leerkringen. Van der Sluijs: ‘Medewerkers vergroten zo hun kennis van de wet- en regelgeving, maar horen ook meteen de dilemma’s waar de bevoegde gezagen voor staan.’

Roselie Wijtenburg (links), coördinator back office van het Informatiepunt Omgevingswet

Vragen naar context

De vragen die momenteel binnenkomen op het Informatiepunt zijn zeer uiteenlopend, vertelt Roselie Wijtenburg, coördinator back office van het Informatiepunt Omgevingswet. ‘Van brede vragen als: ‘Hoe bereid ik onze organisatie voor op de Omgevingswet?’ en ‘Hoe begin ik met het schrijven van een Omgevingsplan?’ tot meer specifieke vragen als ‘Hoe komt het domein waarin ik werk straks terug in de nieuwe wet?’. De vragen worden natuurlijk met de inwerkingtreding alsmaar specifieker. Gaandeweg willen de bevoegde gezagen bijvoorbeeld weten hoe zij een burger of bedrijf het beste kunnen adviseren.’

Wie contact opneemt met het Informatiepunt, krijgt vaak meer informatie dan gevraagd, belooft Van der Sluijs. ‘Onze medewerkers zijn getraind om door te vragen. Stelt een vergunningverlener een vraag over geluid, dan vragen wij naar de context. Is dat bijvoorbeeld omdat zijn of haar gemeente bezig is met een Omgevingsplan? Als dat het geval is, hoe heeft die gemeente dat proces dan georganiseerd? Door in gesprek te gaan, proberen wij mensen verder op weg te helpen. Daarnaast verwijzen wij de vragenstellers naar onze website waarop veel pilots en projecten rond de Omgevingswet staan. Op die manier verbinden wij ze aan de praktijk en aan mensen die voor dezelfde uitdagingen staan en mogelijk al een stapje verder zijn.’

Samenwerking met kennispartners

Het doel van het Informatiepunt Omgevingswet is om professionals bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zo volledig mogelijk te informeren. Als hiervoor extra expertise nodig is, werkt het Informatiepunt nauw samen met verschillende specialistische helpdesks en publieksloketten. Deze partners zijn: Informatie Rijksoverheid, Helpdesk Afvalbeheer, Commissie voor Milieu Effect Rapportage, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Antwoord voor Bedrijven, Kadaster, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Staatstoezicht op de Mijnen, Interprovinciaal Overleg/BIJ12 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Team interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet

Website in beweging

De website Aan de slag met de Omgevingswet is voortdurend in beweging, aldus Wijtenburg. ‘Elke keer als een nieuw deel van de wet- en regelgeving wordt gepubliceerd, passen wij de site aan. Ik zeg altijd: als de Omgevingswet beweegt, beweegt het Informatiepunt mee. Ons doel is om de informatie over de Omgevingswet zo compleet en toegepast mogelijk te maken, zodat de doelgroep zelfstandig aan de slag kan gaan met de materie.’

42.000 bezoekers

De website Aan de slag met de Omgevingswet heeft dit jaar al zo’n 42.000 bezoekers gehad die met elkaar een half miljoen pagina’s hebben bezocht. Uit de statistieken en de vraagbeantwoording blijkt dat 35% van de gebruikers bij een gemeente werkt (exclusief omgevingsdiensten), 21% bij bedrijven, 6% bij omgevingsdiensten en de rest bij waterschappen en provincies, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Daarnaast kijken ook burgers op de site.

Een groot deel van de gebruikers zoekt informatie over de invoering van de wet, gevolgd door informatie over het Digitaal Stelsel en de wetgeving zelf. Op de site kunnen bezoekers vragen stellen via een vragenformulier. Eind augustus werd de 1000e vraag gesteld. Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek bleek dat de klanten het Informatiepunt Omgevingswet gemiddeld waarderen met een 7,2.

De website wordt ook aangepast naar aanleiding van gebruikersonderzoeken en de halfjaarlijkse Programmamonitor van Aan de slag met de Omgevingswet. Deze geeft relevante informatie over hoe de bevoegde gezagen zich voorbereiden op de komst van de wet en waar hun kennisbehoefte ligt. Ook de vragen die op de telefonische helpdesk van het Informatiepunt binnenkomen, kunnen reden zijn om de website aan te passen, aldus Van der Sluijs. ‘Als een vraag regelmatig terugkomt, klopt er iets niet. Dan moet het antwoord ook op de site komen te staan of moet de bestaande informatie worden verbeterd.’

Het Informatiepunt behandelt regelmatig 'een meestgestelde vraag' van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze worden gepubliceerd in de nieuwsbrief Kwartslag.