Hoofdstuk 6

Dit artikel hoort bij: Jaaroverzicht #01

Innoveer samen

Landschap bij Breukelen, met de A2, een bedrijventerrein, spoorverbindingen en het Amsterdam-Rijnkanaal. In de verte liggen de Vinkeveense Plassen.

Alliantie Rijkswaterstaat-ProRail uitgebreid met duurzaamheid

De alliantie Rijkswaterstaat en ProRail bestaat al sinds 2011, maar duurzaamheid was nog geen onderdeel van deze alliantie. Dat veranderde in 2014. Enkele ontmoetingen en twee LEF-sessies leidden tot een aantal serieuze gezamenlijke projecten: van blue spots tot bijenhotels.

Paul van der Voort, programmaleider Duurzaamheid bij ProRail: ‘Bij verschillende ontmoetingen met Mattijs Erberveld, mijn evenknie bij Rijkswaterstaat, bleek dat Rijkswaterstaat en ProRail veel raakvlakken hebben op het gebied van duurzaamheid. Om te kijken waar samenwerking mogelijk is, organiseerden we in april een LEF-sessie. Met medewerkers van Rijkswaterstaat die zich met duurzaamheid bezighouden en hun counterparts bij ProRail. Door middel van speeddates keken de deelnemers waar ze dezelfde uitdagingen hadden en van elkaar konden leren.’

De sessie was een succes: om vrijblijvendheid te voorkomen, werd het thema duurzaamheid nog voor de zomervakantie opgenomen in de bestaande alliantie.

Blue spots

Tijdens een tweede LEF-sessie, in november bij ProRail, werden concrete mogelijkheden tot samenwerking bekeken. Van der Voort: ‘Rijkswaterstaat heeft een zogenaamde blue spot-analyse gemaakt: een overzicht van de gebieden en kunstwerken die dreigen te overstromen bij extreme weersomstandigheden. Naar aanleiding van de sessie heeft ProRail besloten dezelfde analyse te laten doen voor haar eigen gebieden en objecten. Door de resultaten van Rijkswaterstaat en ProRail over elkaar heen te leggen, zien we waar we gezamenlijke uitdagingen hebben. En waar we dus samen kunnen optrekken om met het overstromingsrisico om te gaan.’

Ervaringen uitwisselen

Ook op andere gebieden zijn samenwerkingen gestart. ‘Bijvoorbeeld bij het communiceren over geluidsoverlast aan omwonenden: we vergelijken onze aanpak en werken samen aan verbetering, onder meer in het meerjarenplan. Een ander thema is de biodiversiteit op de grond die we beheren. Dat gaat bijvoorbeeld om het creëren van voorzieningen voor dieren, zoals broeihopen voor ringslangen en bijenhotels. We merken dat we daarbij tegen dezelfde knelpunten aanlopen: door ervaringen uit te wisselen hopen we die samen op te lossen.’

Scroll verder naar beneden voor een ander voorbeeld van samen innoveren...

7 mensen achter een bord met de tekst Green Deal Duurzaam GWW

Duurzaamheid in uitvoering

In de Green Deal Duurzaam GWW werken het Rijk, publieke opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen aan een duurzamere spoorsector en grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Centraal daarin staat de implementatie van de Aanpak Duurzaam GWW in de organisaties. In 2014 is onder meer de Wegwijzer voor (Weg)projecten als concrete uitwerking van deze aanpak geïntroduceerd.

De Wegwijzer voor (Weg)projecten beschrijft middels een stappenplan hoe op relatief eenvoudige wijze meer duurzaamheidswinst te behalen valt. Daarvoor zijn verschillende instrumenten voorhanden. Gerwin Schweitzer, roulerend voorzitter Centraal Team Duurzaam GWW: ‘Een succes van 2014 is dat we uit de Aanpak Duurzaam GWW de Omgevingswijzer hebben geborgd binnen het proces van Omgevings- en Assetmanagement (OAM). Eerder zijn de instrumenten CO2-ladder en DuboCalc al opgenomen in onze werkprocessen. Voor 2015 staat de borging van het Ambitieweb op de agenda, een hulpmiddel voor het vastleggen van de ambities bij verschillende duurzaamheidsthema’s.’

Dag van Duurzaam GWW

In februari 2014 sloten zich nog eens 8 partijen – waaronder 6 provincies – aan bij de Green Deal Duurzaam GWW, die halverwege 2013 al door 21 partijen werd ondertekend. Een ander succes dit jaar was de 3e ‘Dag van Duurzaam GWW’, eind september. De dag stond in het teken van kennis delen, nieuwe plannen maken en elkaar inspireren. In een film kregen de aanwezigen opgedane ervaringen vanuit de praktijk te zien. ‘Daarmee wilden we laten zien dat deze aanpak werkt. Een groot voordeel van een uniforme werkwijze is dat je gezamenlijk steeds beter wordt.’

Een zaal voor mensen, tijdens de Dag van Duurzaam GWW, die in september 2014 plaatsvond in het Spoorwegmuseum Utrecht.

Bekijk hier foto's van de 3e Dag van Duurzaam GWW, die eind september 2014 plaatsvond in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Mensen zitten aan tafeltjes. Op de achtergrond een oude kiosk en een oude trein.

Bekijk hier foto's van de 3e Dag van Duurzaam GWW, die eind september 2014 plaatsvond in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Mensen zitten aan tafeltjes en praten.

Bekijk hier foto's van de 3e Dag van Duurzaam GWW, die eind september 2014 plaatsvond in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Vier mensen zitten aan een tafel met op de achtergrond een treintijdenbord.

Bekijk hier foto's van de 3e Dag van Duurzaam GWW, die eind september 2014 plaatsvond in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Meer gemeenten

In 2015 wil de Green Deal Duurzaam GWW meer gemeenten aan zich binden. ‘Zij zijn immers verantwoordelijk voor een groot deel van de GWW-projecten in Nederland. Daarnaast gaan opdrachtgevers en -nemers met elkaar in gesprek om belemmeringen in de uitvoering weg te nemen. Kom je zelf belemmeringen tegen laat dat dan weten, zodat we ze kunnen inbrengen in de discussie.’

Klik op de pijltjes links en rechts om naar een ander artikel te gaan. Klik op het menu-icoon - de drie streepjes linksboven - om de inhoudsopgave te bekijken.