Hoofdstuk 3

Dit artikel hoort bij: Jaaroverzicht #01

Gebruik ruimte integraal

Vier mensen in discussie

Implementatie Omgevingswijzer

De Omgevingswijzer helpt om systematisch de gebiedskansen voor duurzaamheid in een project inzichtelijk te maken. Met een LEF-sessie en het benoemen van adviseurs Omgevingswijzer per regio werd er in 2014 een grote stap gezet naar implementatie van dit duurzaamheidsinstrument binnen heel Rijkswaterstaat.

De LEF-sessie vond in februari plaats in het LEF future center in Westraven. Onder de vijftig deelnemers bevonden zich afgevaardigden van landelijke en regionale onderdelen van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschappen en gemeenten. Naast het uitwisselen van ervaringen met de Omgevingswijzer kwam de de implementatie van de Omgevingswijzer binnen de eigen organisatie aan bod. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu deed de aanbeveling om de Omgevingswijzer zo vroeg mogelijk én iedere planfase in te zetten. De toepassing in een laat stadium bleek voor velen een eyeopener. Belangrijkste opbrengst van de dag: een gezamenlijke aanpak is een voorwaarde om de Omgevingswijzer tot een succes te maken.

In iedere regio een adviseur

Om de Omgevingswijzer binnen alle projecten toe te passen, heeft Rijkswaterstaat dit jaar per regio een adviseur Omgevingswijzer aangesteld. Voor West-Nederland Noord is dat Barbara van Offenbeek. ‘We zijn begonnen met bekendheid te geven aan dit instrument in onze regio. Daarnaast helpen we bij de toepassing in projecten en denken we mee over het vervolg van mogelijke kansen en meekoppelkansen.’ De besluitvorming over hoe en welke kansen mee te nemen in het vervolgproces worden neergelegd bij het directieteam. ‘Dat geeft hen de mogelijkheid te sturen op kansen die aansluiten bij gestelde prioriteiten. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van luchtvervuiling of wateroverlast.’

Verplicht

De Omgevingswijzer is inmiddels opgenomen in de Werkwijzer Aanleg (WWA), wat betekent dat het instrument verplicht toegepast moet worden in ieder project. ‘We merken dat de Omgevingswijzer op dit moment nog vaak geassocieerd wordt met extra kosten en capaciteit. Maar wanneer we het instrument inzetten, zien we dat het juist voor inspiratie zorgt en vaak kansen oplevert, die goedkoper uitpakken en niet per definitie meer capaciteit vragen. Het instrument helpt om buiten de gebaande paden te treden, dat is onze ervaring.’

Scroll verder naar beneden voor een ander mooi project over integraal ruimtegebruik...

Screenshot van een kaart van Nederland met stippen in diverse kleuren.

Kaart toont gronden voor tijdelijke gebruik

Rijkswaterstaat bezit zo’n 10.000 hectare grond (20.000 percelen) die nog geen onderdeel is van het netwerk van (water)wegen. Een deel wil Rijkwaterstaat in de toekomst gaan gebruiken, maar ligt voorlopig braak. Die gronden zijn geschikt om tijdelijk te verhuren aan marktpartijen. Het project Tijdelijk Anders Benutten (TAB) heeft daarom een interactieve TAB-kaart ontwikkeld. Die laat in één oogopslag zien welke gronden beschikbaar zijn.

Nadinja Hettinga, projectleider bij TAB: ‘Flexibel omgaan met tijd en ruimte, dat is het idee achter Tijdelijk Anders Benutten. Zo blijft onze grond op lange termijn beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, het aanleggen van dijken of infrastructuur.’ TAB is een gezamenlijk project van het Corporate innovatieprogramma en Veranderopgave Vastgoed.

Interactief

De kaart is interactief: door op een beschikbare locatie te klikken, komt in een pop-up-venster alle relevante informatie tevoorschijn. Denk aan het kadastrale nummer, huidig gebruik, bestemming, contactgegevens van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat de grond beheert en informatie uit het Geografisch Informatiesysteem.

Proactief en zakelijk

Extra voordeel: door de kaart wordt de Rijkswaterstaat-organisatie zich bewust van het feit dat ze zelf gronden kan aanbieden, en niet hoeft te wachten op een mailtje of telefoontje van een geïnteresseerde. Dat past in de proactieve, zakelijke houding die Rijkswaterstaat nastreeft met het programma Rijkswaterstaat Partner.

Meer rendement

De kaart word nu intern getest en is te bekijken op het intranet van Rijkswaterstaat. Bij goede ervaringen komt deze ook op het internet te staan. Daarmee helpt de site de regionale organisatie om meer rendement te halen uit de vastgoedportefeuille.

Klik op de pijltjes links en rechts om naar een ander artikel te gaan. Klik op het menu-icoon - de drie streepjes linksboven - om de inhoudsopgave te bekijken.