Naar bijvriendelijke bermen

Het onderhoud van snelwegbermen brengt jaarlijks hoge kosten met zich mee. Voor deze kosten ontstaat veiligheid maar er kan meer. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende jaren daarom nieuwe bermconcepten zoals biobermen, die staan voor een leefbaardere en rendabelere inrichting. Kortom, met hetzelfde geld meer waarde realiseren. Afgelopen jaar werd onder meer de bijenstand langs de N11 onderzocht, een eerste stap naar een bijvriendelijker bermbeheer.

Het aantal bijen in de bermen van de N11 blijkt zeer laag te zijn. Het EIS Kenniscentrum Insecten, verantwoordelijk voor het onderzoek, doet dan ook een aantal aanbevelingen om de bijenstand te verhogen, waaronder het ‘om-en-om maaien’. Jan Dirk van Duijvenbode, innovator bij de afdeling Innovatie en Markt: ‘Daarmee maai je steeds een strook van ongeveer 500 meter aan 1 kant van de weg, terwijl je de tegenoverliggende berm ongemoeid laat. Bij de volgende strook gebeurt dat juist andersom. Zo beschikken bijen in hun nabijheid altijd over voedsel.’ Van Duijvenbode gaat nu samen met stichting Het Zuid-Hollands Landschap bekijken hoe deze aanbevelingen in de praktijk zijn toe te passen.

Honey Highway

Rijkswaterstaat startte dit jaar eveneens een onderzoek om geluidsschermen rond Utrecht en geluidswallen langs de A15 bij Tiel groener te maken. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met een biologische imker in Midden-Delfland. Over die imker vertelt Van Duijvenbode: ‘Haar droom is om het talud van de nieuwe, verdiepte A4 tussen Delft en Schiedam met bloemen in te richten als “Honey Highway”. Voorjaar 2015 worden de eerste kilometers ingezaaid.’

Nieuwe concepten

Tot slot vond in 2014 een LEF-sessie plaats in samenwerking met het programma Groene Cirkels van de provincie Zuid-Holland en het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van Rijkswaterstaat. De deelnemers bedachten nieuwe biobermconcepten voor natuur- en recreatiegebieden die door (snel)wegen worden doorsneden.

Klik op de pijltjes links en rechts om naar een ander artikel te gaan. Klik op het menu-icoon - de drie streepjes linksboven - om de inhoudsopgave te bekijken.