Beste lezer,

Dit Jaaroverzicht bevat een overzicht van de meest recente innovaties van Rijkswaterstaat op het gebied van ruimte en duurzaamheid. De innovaties zijn geordend rondom ontwerpcriteria die bijdragen aan een betere prestatie door het gebruik van duurzame energie, het sluiten van materiaalkringlopen, integraal ruimtegebruik, het bevorderen van biodiversiteit, het schoon en gezond maken van de leefomgeving en het innovatieproces.

In dit Jaaroverzicht laten we onder meer de volgende innovaties aan bod komen:

 • Gezonde verstedelijking
 • Duurzame wegconcepten
 • Olivijnproef
 • Burgerinitiatief
 • Leerruimte in een prestatiecontract
 • Self-Supporting Rivier Systeem
 • Energielandschappen
 • Rolweerstand
 • Green Deal Beton
 • Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw
 • Duurzaam GWW
 • ProRail-alliantie duurzaamheid
 • Robotica
 • Grondstoffenwijzer
 • Tijdelijk anders bestemmen
 • Omgevingswijzer
 • Ledverlichting

Ondersteuning bij innovaties

Het Corporate innovatieprogramma van Rijkswaterstaat biedt ondersteuning in het realiseren van innovaties. We kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren in: kennisontwikkeling, het leggen van verbindingen, communicatie, procesondersteuning, het faciliteren van bijeenkomsten, het organiseren van pilots en/of het geven van inkoop- en innovatieadvies. Neem dus gerust contact met ons op.

Voor nu veel inspiratie toegewenst!

Mattijs Erberveld, clustermanager Ruimte & Duurzaamheid

Corporate innovatieprogramma

Klik op de pijltjes links en rechts om naar een ander artikel te gaan. Klik op het menu-icoon - de drie streepjes linksboven - om de inhoudsopgave te bekijken.