Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Waddenzee. Gaat er iets mis, dan komt onze crisisorganisatie in actie. Bijvoorbeeld als een schip olie lekt.

Samenwerken met partners

Omdat een crisis meestal meerdere organisaties raakt, werken we intensief samen met partners in de regio op het gebied van crisismanagement. Zo gebruiken we samen met de andere overheden en beheerders voor de Wadden een inzetplan.Hierin staat precies beschreven waar de kwetsbare planten en dieren zich bevinden, welke maatregelen we treffen en wie wat doet bij vervuiling.

Voor de Waddenzee is vanuit de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee opgesteld. Hierin staat de aanpak van verschillende scenario's beschreven. Denk hierbij aan mensen of dieren in nood, brand en explosie, verontreiniging of over boord geslagen lading. In de zomer van 2016 organiseerde Rijkswaterstaat namens CRW een bijeenkomst voor 120 professionals om samen te trainen in ieders rol, taken en werkwijzen. De deelnemers bezochten onder andere de Zeeverkeerscentrale op de Brandaris, speelden het oliebestrijdingsspel en volgden de workshop ‘Operationele en bestuurlijke dilemma’s’.

Rijkswaterstaat investeert veel in trainingen van personeel en interdisciplinaire oefeningen met partners. We willen ons maximaal voorbereiden op een mogelijke crisis. Er staat altijd een crisisteam paraat.

Dennis van der Veen (senior adviseur calamiteiten)

Paraffine ruimen met oog voor natuur

In juni 2016 troffen we op diverse plaatsen in het Waddengebied paraffine aan. Dit is een bestanddeel van ruwe olie en ziet eruit als kaarsvet. Er waren ook meldingen uit Duitsland en Engeland over paraffinevondsten. In totaal ruimde Rijkswaterstaat meer dan 50m3 paraffine.

Dennis van der Veen, senior adviseur calamiteiten, vertelt: ‘Bij de opruimwerkzaamheden hielden we, in verband met het broedseizoen, voortdurend rekening met de vogels en zeehonden in het gebied. Daarom werkten we op Rottumerplaat en Simonszand handmatig in plaats van machinaal. Ook hielden we 600 meter afstand tot jongende zeehonden. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren, beperkten we de vaarbewegingen tot een minimum. De schepen bleven op de locatie liggen en het personeel overnachtte aan boord.’

Rijkswaterstaat ruimde in 2016 meer dan 50m3 paraffine op.