Met trots presenteer ik u het jaaroverzicht 2016 van de inzet van Rijkswaterstaat in het Waddengebied. Dagelijks werken we, samen met vele collega’s, aan de vele opgaven in het Waddengebied. Daarin gaan we verder dan de zorg voor veilige scheepvaart en bereikbaarheid van de eilanden. We zetten in op de instandhouding van het waddensysteem.

Mieke Attema (directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland)

Ik ben net begonnen in mijn nieuwe functie als directeur Netwerkmanagement en heb de Waddenzee in mijn portefeuille. Ik ben onder de indruk van de natuurlijke dynamiek die het Waddengebied in duizenden jaren heeft doen ontstaan en in balans houdt. Een dynamiek die bekroond is met de titel 'UNESCO Werelderfgoed' en 'mooiste natuurgebied van Nederland'. Ik vind het machtig dat wij in staat zijn deze dynamiek, waar nodig, te helpen.

Wij willen dat mensen, binnen in dit dynamische systeem, veilig kunnen werken, recreëren en wonen. Daarom zetten we innovatieve technieken in om de dieptes van de Waddenzee te monitoren. Op basis van deze gegevens kunnen we gericht zandsuppleties inzetten. Op die manier groeit het (ei)land op natuurlijke wijze met de zeespiegel mee en blijft de kustlijn in stand. We monitoren de effecten van deze noodzakelijke zandsuppleties op de natuurlijke dynamiek en onderzoeken de consequenties hiervan.

Als Rijkswaterstaat ligt onze focus op een balans in het integrale beheer van de hele Waddenzee: waterveiligheid en kustbeheer, bereikbaarheid van de eilanden, veiligheid voor scheepvaart, waterkwaliteit en duurzaam economisch medegebruik. Hiervoor werken we samen met andere organisaties, waarbij we moeten opereren als één beheerder. Want hoe beter de samenwerking, hoe beter het gezamenlijke beheer en daarmee ook hoe hoger de kwaliteit van het Waddengebied.

Met vriendelijke groet,

Mieke Attema
Directeur Netwerkmanagement, Rijkswaterstaat Noord-Nederland