Koers 2020, 01

Publicatiedatum
maandag 19 september 2016
Hoofdredactie
Rijkswaterstaat, Hans Eenhoorn en Ingrid Schrauwen
Productie
Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. September 2016
Eindredactie
Tappan Communicatie
Vormgeving
Tappan Communicatie
Internet
Rijkswaterstaat
Redactieadres
Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Telefoon
0800-8002 (Landelijke Informatielijn)
Copyright
CC0 1.0 Universal