Samenwerken op basis van vakmanschap en vertrouwen, daar gaat het de komende jaren om. Zo kunnen we met alle Rijkswaterstaters én partners aan bestaande en nieuwe opgaven blijven werken.

Onze missie

Onze missie
Rijkswaterstaat staat midden in de samenleving en werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samen met elkaar en met onze partners zetten we ons dag en nacht in voor:

  • Een duurzame leefomgeving
  • Droge voeten
  • Voldoende en schoon water
  • Vlot en veilig verkeer over weg en water
  • Betrouwbare en bruikbare informatie

Dit is waarom we er zijn. Het is de toegevoegde waarde die we leveren, de bedoeling van Rijkswaterstaat. En daar levert elke Rijkswaterstater, direct of indirect, een bijdrage aan. Deze inhoud staat centraal bij alles wat we doen en begint niet bij onszelf, maar altijd bij de ander: de gebruiker,de politiek, de samenleving.

Onze ambitie

Op veel terreinen doen we ons werk samen met onze partners goed. Zo is Nederland al jaren toonaangevend waar het gaat om (water)veiligheid en behoort de Nederlandse infrastructuur tot de wereldtop. Dat willen we graag zo houden. Daarom blijven we vernieuwen en ons verder ontwikkelen in onze rol als publieksgericht netwerkmanager, toonaangevend projectmanager, deskundige partner en slagvaardig crisismanager. Ook zetten we in aanloop naar 2020 extra in op verbindende informatievoorziening en willen we een betrouwbare internationale samenwerkingspartner zijn en blijven.

Om aan de bestaande en nieuwe opgaven tegemoet te komen, hebben we onderstaande ambitie geformuleerd die richting geeft aan ons werk voor de komende jaren:

Wat willen we zijn:
Een wendbare organisatie van betrokken en zelfstandige mensen die met veel plezier samenwerken op basis van vakmanschap
en vertrouwen.

Waar gaan we voor:
Ons werk draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en welvaart. Daarbij brengen we vernieuwende technologische ontwikkelingen in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van slimme mobiliteit en energiebesparing.

Wat is het resultaat:
Een veilige en schone delta om in te leven, goede bereikbaarheid en een duurzame leefomgeving die samen met andere overheden, bedrijven en burgers tot stand wordt gebracht.

In de volgende hoofdstukken lees je meer over de maatschappelijke opgaven van Rijkswaterstaat en de manier waarop we deze opgaven aan willen pakken.