Nederland ontwikkelt zich meer en meer tot een energieke samenleving met een duurzame economie. De behoefte groeit aan een overheid die burgers en bedrijven daarbij helpt. Een overheid die zich inzet voor veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

De wereld om ons heen is volop in beweging. Nederland ontwikkelt zich meer en meer tot een energieke samenleving met een duurzame economie. Bedrijven zijn actief aan de slag met duurzame producten en diensten. En steeds meer burgers willen zelf hun leefomgeving inrichten.

De behoefte groeit aan een overheid die burgers en bedrijven daarbij helpt. Een dienstbare overheid die zich inzet voor veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een verbinder die burgers actief betrekt bij de inrichting van ons land. Maar ook een vernieuwende overheid die werkt aan slimme, veilige mobiliteit en duurzaam multimodaal transport.

Dat is de kern van de Koers 2016-2020 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en daarmee het richtpunt voor Rijkswaterstaat. Wij zijn niet alleen het publieksgerichte gezicht van ons kerndepartement. Mede onder onze handen krijgt Nederland ook zijn nieuwe vorm. Wij staan in direct contact met de burger en onze uitvoeringspartners. Het is aan ons om klantgericht en wendbaar in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften.

In de Koers 2020 zetten we de belangrijkste elementen van ons Ondernemingsplan 2015 door. Onze organisatiestructuur is ingericht op samenwerking, klantgerichtheid en efficiency en onze werkprocessen zijn gestroomlijnd. Daar zijn we nog niet mee klaar en dat voelen we ook. Het vergt nog een inspanning om de werkprocessen verder te verbeteren en ons de nieuwe manier van werken eigen te maken. De forse bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, al ging dat niet zonder pijn en een grote inspanning. Dit is het moment om onze blik meer naar buiten te richten. Belangrijke veranderingen in onze omgeving vragen dat ook van ons. Het klimaat verandert. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Smart mobility gaat de mobiliteit sterk veranderen. De omgevingswet is een grote opgave. Deze veranderingen, de eisen die de samenleving aan ons stelt en de wensen en verlangens van de medewerkers vragen om een nieuwe werkcultuur. De Koers 2020 helpt ons daarbij. Hij geeft aan waar we in 2020 willen staan en waarin we ons de komende jaren willen onderscheiden. Intern Rijkswaterstaat staat vertrouwen centraal. We sleutelen zo min mogelijk aan onze organisatiestructuur en we brengen onze regels terug naar de essentie.

Extern sturen we actief op de meerwaarde die we leveren aan de samenleving. Daarbij zoeken we nóg meer de verbinding met onze klanten en samenwerkingspartners. We nemen de volle verantwoordelijkheid voor de netwerken die we beheren en we stellen ons op als een goed gastheer: gebruikers en bezoekers moeten zich altijd welkom voelen.

Bijzonder aan de Koers 2020 is de manier waarop hij tot stand is gekomen. Meer dan de helft van alle Rijkswaterstaters heeft meegeholpen aan het vormgeven ervan. Dankzij deze dialoog kent de Koers naar mijn overtuiging een goede balans tussen vasthouden en vernieuwen.

We zijn wat dat betreft nog niet helemaal klaar. Ook in de komende jaren zullen we onze koers en onze werkprocessen continu moeten toetsen aan de veranderlijke wereld om ons heen.

We zullen dan ook met elkaar in gesprek moeten blijven. Over jouw aandeel in de diensten en producten van Rijkswaterstaat voor de samenleving.

En over de steun en de speelruimte die jij daarbij nodig hebt. Via Mijn RWS zal de Koers 2020 voor jou persoonlijk steeds concreter, aansprekender en richtinggevender worden.

Maar stort je bovenal vol enthousiasme in het werken aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Dat is de kern van onze opgave.

Jan Hendrik Dronkers
directeur-generaal Rijkswaterstaat