< Ga terug naar hoofdstuk 5

‘Project DOEN staat voor echte samenwerking met de markt om een mooi resultaat neer te zetten. We bekijken samen wat de best mogelijke aanpak is. Met een open begroting!’

Marlotte Koster
Machiel Galesloot
Guido Hagemann

Het pilotproject DOEN gooit de manier van samenwerken met de markt volledig open. ‘Door bij het selecteren van de aannemer de prijsfactor uit te schakelen, krijg je een heel andere dynamiek’, zegt Marlotte Koster, teamlid van DOEN. ‘Dat kwam al snel naar voren toen we in gesprek gingen over een nieuwe manier van samenwerken met de markt.’

Samenwerken vanuit vertrouwen

De pilot is opgehangen aan de aanpak van de Nijkerkerbrug tussen Flevoland en Nijkerk. ‘We hadden een project van enige omvang nodig waarin ook de nodige ruimte en tijd voor ons was om een slimme aanpak te kunnen ontwikkelen’, legt collega Machiel Galesloot uit. ‘Contracten staan vol met allerlei regels die in meer of mindere mate bijdragen aan het doel van het project: het creëren van maximale waarde voor de belastingbetaler. Regels die nergens aan bijdragen, of zelfs belemmerend werken, laten we bij project DOEN achterwege. Waar het om gaat is het vinden van een nieuwe manier van samenwerken, vanuit vertrouwen.’

Marlotte: ‘Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, wilde een nieuwe manier van samenwerken met de markt. Deze nieuwe samenwerkingsvorm wilde hij niet aan de markt opleggen, maar juist samen met hen bedenken. Dat was het startpunt voor het ontstaan van de Marktvisie.’

‘En ook het startpunt voor ons project’, vult Machiel aan. ‘Eigenlijk is DOEN de Marktvisie in de praktijk, zelfs nog voordat deze er was.’

Aanbestedingsprocedure is zelf bedacht

Aan tafel zit ook Guido Hagemann, directeur van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) en eindverantwoordelijk voor het pilotproject. ‘Het mooie is dat de aanbestedingsprocedure samen met de marktpartijen is bedacht. Daarbij kwamen we in verschillende samenstellingen regelmatig bijeen om gezamenlijk de aanpak vorm te geven.’

De bedoeling van de regels

Machiel: ‘We wilden dat regels ons gingen helpen in plaats van beperken. Je moet weten welk doel er achter een regel zit en hoe de regel bijdraagt aan het bereiken ervan. Alleen dan kun je de check doen of hij ook in jouw situatie van toegevoegde waarde is.’

Guido: ‘We noemen dat de cirkel van kritiek en inspiratie. We hebben bewust gekozen voor een klein kernteam. Het is dan belangrijk om collega-specialisten om je heen te verzamelen. Door met hen in gesprek te gaan creëer je een leercurve én betrokkenheid.’

Machiel: ‘Het idee voor project DOEN is begonnen als “een project zonder contract”. Door te starten zonder regels, en gaandeweg het proces te ontdekken welke regels nut hebben en welke niet, hebben we het project in kunnen richten naar de bedoeling van de regels.’

Selectie op beste partner

‘Een ander belangrijk aspect in dit project is de focus op de klant’, zegt Marlotte. ‘Samenwerken en het vermogen om de behoefte van de klant te doorgronden waren daarom criteria bij de selectie van de aannemer. De klant werd vertegenwoordigd door de beheerder van de brug, die we in een vroeg stadium hebben betrokken. Hij moet tenslotte de opgeleverde brug weer in beheer nemen.’

Guido: ‘We zijn in dit project echt op zoek naar de beste partner om na gunning samen te gaan bedenken wat het product moet worden – om het vervolgens ook samen te gaan maken. De zoektocht naar oplossingen helpt ons in een betere samenwerking en uiteindelijk ook een beter eindresultaat voor de klant.’

Het projectteam heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het voeren van précommerciële gesprekken met de markt om de aanbestedingsmethodiek vorm te geven.

Guido: ‘Na assessments, die overigens door onafhankelijk deskundigen werden begeleid, bleven 3 kandidaten over. Met hen hebben we intensieve gesprekken gevoerd, met als hoofdvraag: wie kan het beste de klantbehoefte doorgronden, vertalen en waarmaken?’ De partij die de (voorlopige) gunning krijgt, gaat samen met team DOEN de renovatie van de brug ontwerpen, met een open begroting. Definitieve gunning vindt in januari plaats, als er een prijs is overeengekomen.’

Een baanbrekend project dus, DOEN. Guido: ‘Ik heb met een aantal collega’s gezorgd dat het team de ruimte krijgt. Verder ondersteun en begeleid ik ze actief. Ik ben er als ze me nodig hebben. Maar, let wel, ze doen alles zelf.’

Marlotte: ‘De ruimte die we krijgen is ongekend. En eigenlijk cruciaal. Door Guido’s steun kunnen wij opereren zoals we dat doen.’

Guido: ‘En om dát aspect gaat het natuurlijk: het herstellen van vertrouwen, tussen Rijkswaterstaat en de markt.’

< Ga terug naar hoofdstuk 5