< Ga terug naar hoofdstuk 6

‘Juist bij data-experimenten is wendbaarheid de sleutel tot succes. Je begint altijd met het onderzoeken van een aanname. Als deze niet blijkt te kloppen of anders uitpakt, dan moet je de ruimte hebben om het experiment over een andere boeg te gooien.’

Fred van der Zeeuw

De aanrijdtijden van de weginspecteurs van Rijkswaterstaat verschillen nogal per regio. Zo komt het voor dat in het ene deel van het land de doelstellingen niet worden gehaald terwijl er op dezelfde dag ergens anders ruimschoots aan voldaan wordt. ‘Dat kunnen we vanuit onze ervaring wel verklaren. Maar hoe we er verbetering in aan kunnen brengen, dat is een tweede.’ Fred van der Zeeuw is adviseur bij Verkeer en Water Management (VWM) en in die rol betrokken bij het experiment Inzet weginspecteurs.

Verbeterslag in de praktijk

‘We weten dat het weer en de spitstijden factoren van invloed zijn op die aanrijtijden. We weten ook dat je patronen kunt ontdekken, omdat we al 7 jaar data verzamelen. Hoeveel inspecteurs zijn op de weg, waar bevinden zij zich als een melding komt, welke route rijden zij ernaartoe en hoe lang doen ze erover? Weten we allemaal. Maar big data inzetten om een verbeterslag in de praktijk aan te brengen, dat is nieuw. Dat doen we nu voor het eerst.’

‘Wat we uiteindelijk willen leren is hoe we onze weginspecteurs optimaal kunnen inzetten, dus met de kortst mogelijke aanrijtijden.’

Houd het klein

‘Op die paar miljoen data records hebben we een zelflerend algoritme losgelaten. Dat doen we met open source software, die je gewoon van internet kunt downloaden, en een laptop van nog geen duizend euro. We werken met een klein team van mensen en hergebruiken data die we toch al hebben. Je moet weten dat zo’n 60% van alle data-experimenten niet leidt tot datgene wat je vooraf voor ogen had. De clou is dus: houd het klein, dan creëer je ruimte om te experimenteren.’

Wendbare methodiek

‘Bijkomend voordeel’, gaat Fred verder, ‘is dat als er weinig geld en manuren mee gemoeid zijn je ook veel meer ruimte hebt om te bewegen. Door het geen project maar een experiment te noemen kun je flexibel zijn, of in Koers 2020-termen: wendbaar.’

‘Die gedachte zie je ook terug in hoe we het experiment aanpakken. De scrum-methodiek is onze basis. We hebben geen vaste planning met een in beton gegoten einddatum. We trekken korte sprints en sturen voortdurend bij.’

Ondernemerschap

‘Er zullen nog vele experimenten volgen’, denkt Fred. ‘Dat is ook de trend, zie de oprichting van het Datalab bij het CIV in Delft. Maar eigenlijk kan iedereen met een experiment op zijn of haar vakgebied aan de slag. Op het moment dat jij helder kunt maken wat anderen aan jouw idee hebben, en je houdt het klein en dus weinig risicovol, is er heel veel mogelijk. Dat stukje ondernemerschap zit in veel collega’s.’


< Ga terug naar hoofdstuk 6