• De diverse strategische en visiedocumenten van het Rijk, het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het algemeen en Rijkswaterstaat in het bijzonder, zijn op een rij gezet in de bijlage ‘Bouwstenen voor de Mens & Organisatie-strategie’. In deze bijlage staat onder andere uitgebreid beschreven wat een Mens & Organisatie-strategie is en hoe deze zich verhoudt tot Koers2020 en de Mens & Organisatie-agenda.
 • We hebben gekeken naar (recente) literatuur – vooral voor thema’s gerelateerd aan Koers2020.
 • De input uit de dialoogsessies van Koers2020 hebben we meegenomen bij het vaststellen van de HRMO-doelen en om bepaalde thema’s en onderwerpen te agenderen.
 • We hebben alle directeuren bedrijfsvoering (BV), de hoofden Bedrijf met HRM in portefeuille, een topadviseur Kennis, de DG en de proceseigenaar BV geïnterviewd. Eén directeur BV heeft zich laten vervangen door een hoofd bedrijf.
 • Dit concept hebben we opgesteld met diverse HRMO‘ers uit het HRMO-ketenoverleg en met medewerkers van de BS/HRMO.
 • De conceptdoelen hebben we 26 augustus 2016 besproken in een LEF-sessie. Hiervoor waren ruim 40 mensen uitgenodigd vanuit het primaire proces (lijn en programma), GOR en de HRMO-keten. Aan de LEF-sessie deden 23 mensen mee.
 • De doelstellingen hebben we besproken en becommentarieerd tijdens de heidag van BS/HRMO. De wijzigingen vanuit beide sessies zijn verwerkt in dit concept.
 • De Mens & Organisatie-strategie hebben we naar het HRMO-ketenoverleg gestuurd met de vraag om het stuk binnen het organisatieonderdeel af te stemmen met HR-adviseurs en managers. Reacties vanuit de onderdelen hebben we, waar mogelijk, verwerkt in de nieuwe versie.
 • Ook hebben we afgestemd met drie middenmanagers bij de Corporate Dienst, die met de uitvoering van HRMO-taken zijn belast. Ook de input van dit gesprek hebben we verwerkt.
 • In bijlage 2 hebben we de resultaten vanuit het traject Sturen op doelen vanuit de HRMO-keten (op basis van Strategy Deployment) opgenomen. Hierin staan ook de resultaten uit de catchball van 10 oktober 2016 waaraan meer dan 80 medewerkers uit de HRMO-keten deelnamen.
 • Op 20 oktober 2016 is de Mens & Organisatie-strategie besproken in het overleg van directeuren bedrijfsvoering en in de VCPZ van de GOR. Ook hebben diverse organisatieonderdelen input geleverd. Opmerkingen zijn, waar mogelijk, verwerkt. Op 24 oktober 2016 is de Mens & Organisatie-agenda aan de orde geweest in een specifiek ingelast overleg van de GOR.
 • Op 28 oktober 2016 is de Mens & Organisatie-strategie vastgesteld in het Bestuur. De nu voorliggende versie betreft een interactieve en communicatieve pdf van de Mens & Organisatie-strategie, die we breder binnen de organisatie verspreiden.