Wat bedoelen we hiermee?

Een dienend leider vertrouwt de inhoud van het werk aan anderen toe en richt zich vooral op het begeleiden van zijn medewerkers. Hij heeft een voorbeeldfunctie in hoe hij met anderen omgaat en stimuleert anderen continu te zoeken naar verbeteringen in het werk. Verder denkt en handelt hij altijd vanuit het belang van de klant. Zijn belangrijkste doel is om zijn medewerkers te helpen om hun talenten volledig te ontplooien en gezamenlijk de organisatiedoelen te realiseren.

Welke 3 prioriteiten hebben we gerealiseerd in 2020?

 • Alle managers weten wat dienend leiderschap is, wat het betekent in hun praktijk en kunnen ernaar handelen. Alle medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht in het kader van dienend leiderschap.
 • Managers voldoen aan het profiel van Dienend leiderschap en worden daarop beoordeeld. We werven nieuwe managers op basis van het profiel dienend leiderschap. Vanaf 2018 stromen alleen nieuwe managers in, of door, die voldoen aan dat resultaatprofiel.
 • De ondersteuning van managers op het gebied van dienend leiderschap (coaching, opleiding, intervisie, dialoog en andere vormen) sluit goed aan op de behoeften van Rijkswaterstaat, de managers en de medewerkers.

Wat betekent dit voor jou als medewerker?

 1. Je handelt vanuit je eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid.

 2. Je neemt zo nodig het initiatief om je behoeften met je manager te bespreken.

 3. Je geeft je manager actief feedback op basis van het profiel Dienend leiderschap.

Wat betekent dit voor managers?

 1. Managers richten zich op het zich ontwikkelen als dienend leider. Ze vertonen voorbeeldgedrag en werven nieuwe dienend leiders.

 2. Ze sturen op doelen en kaders en richten zich op de ontwikkeling van medewerkers, met behoud van productie. Ze durven zich daarbij kwetsbaar op te stellen. Ze vragen om 360 graden feedback op hun eigen handelen volgens het profiel.

 3. Ze zijn duidelijk over hun behoeften voor het verder ontwikkelen van dienend leiderschap en ze bemoeien zich actief met de verdere ontwikkeling hiervan (bijvoorbeeld via coaching, intervisie en opleiding).

Wat betekent dit voor de HRMO-keten?

 1. HRMO zorgt ervoor dat dienend leiderschap onderdeel is van vlootschouw - en personeelsgesprekken met managers. Het resultaatprofiel is de basis voor vacatures voor managementfuncties. Dat betekent dat we werven op basis van de competenties van dienend leiderschap.

 2. De instrumenten van dienend leiderschap sluiten aan op de behoeften van de managers. Managers worden gecoacht over wat hun rol is, hoe ze die kunnen pakken en ze krijgen hulp/intervisie bij praktijksituaties. De HRMO-keten laat managers met cases en goede voorbeelden zien wat ze met KR8 en dienend leiderschap kunnen bereiken.

 3. Ze vertalen het concept van dienend leiderschap naar concreet gedrag.

Voorbeeld:

Wat betekent een dienend leider voor mij in 2020?

“Ik praat geregeld met mijn leidinggevende over mijn werk, mijn persoonlijke ontwikkeling en dilemma’s die ik soms ervaar. Mijn manager heeft een luisterend oor, stelt de juiste vragen en durft zichzelf ook kwetsbaar op te stellen. Ook staat hij open voor feedback. Hij is aanwezig op de werkvloer en is makkelijk benaderbaar. Mijn manager stimuleert mij en mijn collega’s om zelf initiatieven te nemen. Hij geeft ons hierbij ruimte en vertrouwen. Ook gunt hij me een kijkje buiten mijn eigen afdeling en motiveert me om opdrachten te doen op een nieuw vakgebied of in een andere omgeving. Zo vergroot ik mijn inzetbaarheid én succes. Mijn manager heeft focus aangebracht in de doelstellingen van onze afdeling, maar laat het ‘hoe’ over aan mij en mijn collega’s.”