Wat bedoelen we hiermee?

Bij Rijkswaterstaat werken we in uniforme processen. Daardoor zijn we herkenbaar en werken we in het hele land op dezelfde manier. We werken opgave- en procesgericht en stellen de klant centraal. Samen met de collega’s die dagelijks in de processen werken, analyseren we de problemen en bedenken we waardevolle oplossingen. De KR8-methode gebruiken we om ons werkproces te verbeteren en onze klantwaarde te verhogen. Verder werken we vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid en hebben we invloed op ons eigen werk. We voelen vertrouwen en er is ruimte om onze professionaliteit, onze expertise en ons talent te gebruiken.

Welke 3 prioriteiten hebben we gerealiseerd in 2020?

 • We weten wie onze klanten zijn, wat onze opgave is en hoe en met wie we daaraan werken.

 • We gebruiken KR8 om ons werk continu te verbeteren.

 • We werken op basis van vertrouwen. De verantwoordelijkheid voor het werk ligt zo laag mogelijk in de organisatie.

Wat betekent dit voor jou als medewerker?

 1. Je stelt de klantwaarde centraal: je weet waaraan je bijdraagt, wie de klant is en welke toegevoegde waarde je aan hem levert.

 2. Je weet in welke keten je werkt, wat je rol daarin is, met wie je werkt, hoe de sturingslijnen lopen en voor wie je werkt. En je kunt hiernaar handelen.

 3. Je neemt initiatief om in gesprek te gaan met je manager, je collega’s en de klant over wederzijdse verwachtingen, het resultaat voor de klant en mogelijke verbeteringen. Je durft hulp te vragen en je leert van fouten.

Wat betekent dit voor managers?

 1. Managers stimuleren én geven medewerkers de ruimte om hun eigen werk uit te voeren en te verbeteren.

 2. Ze denken en handelen vanuit de klanten van Rijkswaterstaat, stellen de opgaven van Rijkswaterstaat centraal en denken vanuit Rijkswaterstaat als één organisatie: denken en handelen over de grenzen van de afdeling en het organisatieonderdeel. Op basis van standaard werkwijzen.

 3. Ze stellen de klant, de opgave en processen centraal en sturen daarop. Ook sturen ze op het verbeteren van processen en passen ze KR8 toe. Ze geven medewerkers de ruimte om zich hierin te ontwikkelen.

Wat betekent dit voor de HRM(O)-adviseurs?

 1. Ze geven zelf het goede voorbeeld van KR8-ig samenwerken en de daarbij horende houding en gedrag. Ze acteren vanuit Eén Rijkswaterstaat en de maatschappelijke opgaven waaraan we bijdragen. Verder kijken ze ook over de grenzen van de eigen organisatie heen. De HRMO-instrumenten die ze gebruiken, zijn gestandaardiseerd op basis van de toegevoegde waarde voor de klant.

 2. Ze dragen bij aan het verduidelijken en uitwerken van de organisatie-uitgangspunten en sturingslijnen.

Voorbeeld:

Verbonden zijn in ons werk

Het is belangrijk om in contact te zijn met je collega’s. Het gaat vaak om kleine dingen, zoals bij elkaar gaan zitten in plaats van ieder op zijn eigen afdeling. Dat geeft namelijk veel meer energie en is veel effectiever dan dat ieder voor zijn eigen resultaat gaat. Een mooi voorbeeld van “Mijn RWS” is onze medewerkersactiviteit van ZN. Deze hebben we in de nieuwe A2-tunnel in Maastricht gehouden en helemaal met eigen collega’s georganiseerd. Collega’s die al jaren aan de tunnel werken, hebben we gevraagd collega’s rond te leiden. Daarbij vertelden ze met trots over hun werk, maar ook waar ze van wakker hebben gelegen en van hebben geleerd. Dat leverde naast trots ook heel boeiende gesprekken op, die de mensen er bewust van maakten hoe je aan elkaar in het werk bent verbonden."

Mirjam Schouten, KR8 coördinator