Koers2020 schetst het beeld van waar we als organisatie over een aantal jaren willen staan. De Mens & Organisatie-strategie is een ‘doorvertaling’ van Koers2020 op het terrein van HRMO en laat zien welke focus HRMO aanbrengt. HRMO is één van de domeinen van bedrijfsvoering en bestaat uit:

 • de  HRM(O) adviseurs bij de organisatieonderdelen;
 • de afdelingen Mobiliteitscentrum en Organisatieadvies, HRM Kaders Control Werk en Gezondheid en Leren en ontwikkelen bij de Corporate dienst;
 • de directie HRM en organisatie bij de Bestuursstaf.

We benoemen de prioriteiten voor de komende jaren op het terrein van onder meer wendbaarheid, aantrekkelijk werkgeverschap, dienend leiderschap en kennis en vakmanschap. De HRMO keten is geen eiland. We werken met en voor onze collega’s in alle processen. Daarom benoemen we in onze strategie  wat de betekenis van de strategie is voor medewerkers, managers en de HRM(O)-keten zelf. Een groot deel van de doelstellingen is niet nieuw, maar nu overzichtelijk samengebracht in één document. Zo kunnen we de doelstellingen beter in samenhang bekijken en prioriteren.

De komende periode worden jaarlijks de prioriteiten uit de Mens & Organisatie-strategie met diverse Rijkswaterstaters vertaald naar operationele doelstellingen. Op basis daarvan stellen we de Mens & Organisatie-agenda op, waarin we voor het komende jaar duidelijk maken welke prioriteiten worden gesteld en wat we als keten ondernemen. De Mens & Organisatie-agenda is zo veel mogelijk vraaggestuurd en sluit aan bij de thema’s en onderwerpen die bij de diverse landelijke en regionale onderdelen spelen.

Leeswijzer:

 • Hoofdstuk 2 gaat over de opgaven van Rijkswaterstaat: veranderingen in de omgeving en de betekenis voor de (HRMO-)opgaven van Rijkswaterstaat.
 • Hoofdstuk 3 gaat over de visie van Rijkswaterstaat op de toekomstige mens & organisatie.
 • De hoofdstukken 4 tot en met 11 bevatten de doelstellingen voor de komende jaren:
 • Hoofdstuk 4 gaat over Duurzaam Rijkswaterstaat: de medewerker centraal. Dit hoofdstuk kent een nauwe relatie met Mijn RWS.
 • Hoofdstuk 5 gaat over Kennis & Vakmanschap.
 • Hoofdstuk 6 gaat over Samenwerken.
 • Hoofdstuk 7 gaat over Dienend Leiderschap. Wat vraagt dit van de managers en wat betekent dit voor de medewerkers?
 • Hoofdstuk 8 gaat over Wendbaarheid.
 • Hoofdstuk 9 gaat over Aantrekkelijk werkgeverschap.
 • Hoofdstuk 10 gaat over hoe we willen werken vanuit de waarden en de bedoeling van Rijkswaterstaat.
 • Hoofdstuk 11 gaat over de manier waarop we willen werken als één Rijkswaterstaat: in processen en vanuit KR8.
 • Hoofdstuk 12 gaat over de toekomst van de HRMO-functie en hoe we de Mens & Organisatie-agenda opstellen.