Wat bedoelen we hiermee?
We danken onze reputatie voor een groot deel aan het vakmanschap en de kennis die we de afgelopen 2 eeuwen hebben opgebouwd. We zijn goed in wat we doen. Onze kennis is het product van Informatie, Ervaring, Vaardigheid en Attitude (Kennis = I*EVA). Vakmanschap is een specifieke combinatie van kennis, houding en vaardigheden die nodig is om een bepaald vak met succes te kunnen uitoefenen. Door vergrijzing, pensionering en bezuinigingen dreigt veel kennis verloren te gaan (zie ook Kenniskoers). Het blijkt lastig om die ervaring aan te vullen met jong talent. Dat komt doordat er veel concurrentie is in een krappe arbeidsmarkt en doordat bepaalde expertise en kennis überhaupt minder beschikbaar zijn. Wij willen dat de organisatie beschikt over de juiste kennis, vakmanschap en expertise om de organisatiedoelen van Rijkswaterstaat te realiseren.

Welke 3 prioriteiten hebben we gerealiseerd in 2020?

 • We hebben een goede balans tussen de beschikbare tijd voor het halen van de productie en de beschikbare tijd voor de ontwikkeling van medewerkers. Voor de ontwikkeling van medewerkers passen we de uitgangspunten van een leven lang leren toe.
 • We zetten medewerkers in op basis van hun kennis, kwaliteiten en drijfveren. We weten waar medewerkers goed in zijn en welke kennis, ervaring, vaardigheden en attitude ze hebben.
 • We zorgen voor de juiste kennis en kunde om ons werk te kunnen doen. Dit organiseren we zelf of in samenwerking met opleidingsinstituten.

Wat betekent dit voor jou als medewerker?

 1. Je neemt verantwoordelijkheid voor je persoonlijke ontwikkeling en je neemt de ruimte om hierin te investeren. Je houdt je kennis actief bij met bijvoorbeeld opleidingen, trainingen en learning on the job.

 2. Je deelt je kennis en expertise bewust en actief met anderen.

 3. Je hebt inzicht in je eigen kwaliteiten en talenten. Je maakt ze actief bekend bij je collega’s en je zet ze in voor het halen van organisatiedoelstellingen.

Wat betekent dit voor managers?

 1. Managers bieden ruimte aan medewerkers om te leren, ook van fouten. Ze ondersteunen medewerkers en geven ze de ruimte voor ontwikkeling. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld minimaal 5 leer- en ontwikkeldagen per jaar of ontwikkelingsactiviteiten over de eigen organisatiegrenzen heen.

 2. Ze bewaken het evenwicht tussen de ontwikkeling van medewerkers en het halen van de productie.

 3. Ze hebben goed zicht op relevante toekomstige ontwikkelingen en weten welke kennis waar in de keten of het proces nodig is. Ze zetten vroegtijdig in op kennisoverdracht en besteden hieraan aandacht in de strategische personeelsplannen.

Wat betekent dit voor de HRMO-keten?

 1. HRMO koppelt de strategische personeelsplannen aan de Kenniskoers en zorgt voor de samenwerking en afstemming met hoofdkennisveldtrekkers, topadviseurs en specialisten.

 2. Ze zorgen voor een actueel en flexibel leeraanbod. Zowel inhoudelijk als op het gebied van houding en gedrag. Er is extra aandacht voor het intern opleiden van medewerkers op critical fields waarin expertise schaars is en voor het herstel van de areaalkennis. Ze intensiveren de samenwerking met mbo’s, hbo’s en universiteiten.

 3. Ze ontwikkelen een systeem van actieve kennisoverdracht, met aandacht voor de verschillende kennisdragers. De top triple ladder wordt verder ontwikkeld.

Voorbeeld:

Op zoek naar mijn eigen kennis & vakmanschap

“In 2015 begon het te kriebelen. Wilde ik de komende jaren verder als communicatieadviseur? Heb ik met mijn kennis en ervaring misschien meer te bieden buiten de communicatiewereld? Ik startte een mobiliteitstraject om erachter te komen wat me beweegt en wat me energie geeft. Samen met mijn mobiliteitsadviseur, en dankzij gesprekken met collega’s, wethouders en gemeenteambtenaren, wist ik mijn kennis en vakmanschap vorm te geven. De rode draad? Steden en duurzame leefomgeving. Inmiddels werk ik een half jaar aan het project ‘Slimme en gezonde stad Utrecht’ bij NOV MN en ben ik geselecteerd als tijdelijk adviseur Duurzaamheid bij MN. Ik heb er zin in!”

Marjan Maassen, adviseur Duurzaamheid bij MN