Wat bedoelen we hiermee?

In Koers2020 staat dat we de bedoeling achter de regels van Rijkswaterstaat de komende jaren meer centraal zetten. Hoewel we het thema nog verder gaan uitwerken, zal de HRMO-keten een rol vervullen in het realiseren van deze doelstellingen.

Welke 3 prioriteiten hebben we gerealiseerd in 2020?

 • We hebben gemeenschappelijke waarden of leidende principes vastgesteld, gedeeld en verinnerlijkt. Daarom leven we die ook na en sturen we hier op.
 • We werken op basis van vertrouwen.
 • We kennen de bedoeling van geldende regels en kaders. We brengen ze terug tot de essentie en dringen kaders en regels terug die niet passen bij de bedoeling van Rijkswaterstaat. We verschuilen ons niet achter regels. We wijken van regels af als dat nodig en mogelijk is, met oog voor het oorspronkelijke doel van de regel. En we leggen hierover verantwoording af.

Wat betekent dit voor jou als medewerker?

 1. Je draagt bij aan het bepalen van onze kernwaarden en je werkt volgens die waarden. Daar hoort bij dat we elkaar aanspreken op gedrag dat niet past bij onze kernwaarden.

 2. Je bent op de hoogte van de kaders en de regels binnen Rijkswaterstaat en je kunt hier goed mee omgaan.

 3. Je ontwikkelt gedrag en competenties die je nodig hebt om op basis van vertrouwen te werken.

Wat betekent dit voor managers?

 1. Managers dragen actief bij aan het bepalen van onze kernwaarden en vertonen voorbeeldgedrag. En ze spreken medewerkers en collega’s aan op gedrag dat niet past bij die kernwaarden.

 2. Ze zijn op de hoogte van de kaders en de regels binnen Rijkswaterstaat en kunnen hier goed mee omgaan.

 3. Ze stimuleren medewerkers om gedrag en competenties te ontwikkelen die ze nodig hebben om op basis van vertrouwen te werken. En ze stimuleren hun medewerkers om elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past bij de kernwaarden. Natuurlijk ontwikkelen managers ook zelf gedrag en competenties om op basis van vertrouwen te sturen.

Wat betekent dit voor de HRMO-keten?

 1. HRMO draagt bij aan de totstandkoming van en bekendheid met onze kernwaarden en stimuleert medewerkers zich ernaar te gedragen.

 2. Ze stimuleren managers om zich te gedragen volgens de kernwaarden en ze zorgen ervoor dat managers en medewerkers hierover in gesprek gaan.

 3. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van soft controls. En ze investeren in veranderingen van houding en gedrag die bij managers en medewerkers nodig zijn om op basis van vertrouwen te kunnen sturen en te kunnen werken.

Om deze doelstelling te kunnen halen is het belangrijk om te praten over onze gezamenlijke waarden. Het belang hiervan blijkt bijvoorbeeld uit een discussie in de groepsraad. Op de vraag ‘wanneer mag je door rood licht rijden?’ zei de DG dat dit in een noodsituatie te begrijpen is, zolang het andere verkeer niet in gevaar komt. Daarop ontstond een discussie over wat precies een noodsituatie is en hoe je kunt inschatten wanneer het andere verkeer wel of niet in gevaar komt. De conclusie is dat hier geen eenduidig antwoord op is en dat er altijd verschillende opvattingen zijn. Dit is precies de kern van de uitdaging van ‘werken op basis van vertrouwen’. Het betekent dat niet alles is te vatten in regels of kaders, maar dat er altijd interpretatieruimte moet zijn. En juist daarom is het belangrijk dat er een gemeenschappelijk beeld bestaat over onze (kern)waarden. Is er niet één duidelijk antwoord? Dan kunnen we altijd terugvallen op deze gezamenlijke (kern)waarden.

Voorbeeld:

Telewerkregeling

Regels die eerst heel vanzelfsprekend zijn, kunnen na verloop van tijd niet meer bij de realiteit en de bedoeling passen. Neem de telewerkregeling, die we sinds 2001 kennen. Deze regeling is bedoeld om medewerkers tegemoet te komen in de telefoon-, fax- en internetkosten die zij maken bij het werken vanuit huis. Destijds was dit een logische regeling, maar intussen is hij niet meer van deze tijd: we hebben een zakelijke smartphone, internet is intussen net zo normaal als televisie, en wie heeft er nog een fax? Daarbij werken we anders dan toen; tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk. Dit levert ons veel vrijheid en flexibiliteit op. Kortom: de tijden veranderen, en wij veranderen mee.