Wat bedoelen we hiermee?

Samenwerken is samen met anderen een doel behalen waarbij je jouw belangen en die van anderen op elkaar afstemt. Door samen te werken verenigen we verschillende belangen en bereiken we doelen die anders onbereikbaar zijn. En we zorgen voor frisse ideeën, nieuwe energie en plezier in ons werk. We stellen ons zakelijk op door elkaar aan te spreken en door samenwerkingen aan te gaan die ook het eigenbelang dienen.

Welke 3 prioriteiten hebben we gerealiseerd in 2020?

 • Onze medewerkers hebben op basis van feedback van hun leidinggevende, collega’s en zelfreflectie inzicht in hun manier van samenwerken. Ze nemen hun verantwoordelijkheid hierin, bespreken het resultaat met hun manager en krijgen actieve hulp om hun samenwerkingsvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • We sturen op concrete en gezamenlijke doelen, waarin we elkaars rol en verantwoordelijkheid kennen. We verdelen de taken op een logische manier, we spreken onze verwachtingen uit en we maken goede afspraken die we voortdurend monitoren en bespreken.
 • We bepalen samen met onze samenwerkingspartners de werkwijze en goede vormen van samenwerking. Daarbij passen we verschillende samenwerkingsvormen toe.

Wat betekent dit voor jou als medewerker?

 1. Je kent je rol en je collega’s in je samenwerkingen. Je kunt je inleven in de belangen, wensen en zorgen van je samenwerkingspartners en vanuit de Eén Rijkswaterstaat-gedachte werken.
 2. Je oriënteert je op de klant of samenwerkingspartner en je stelt de klantwaarde centraal. Je bent betrouwbaar en je luistert met aandacht, denkt mee over kansen en bent transparant en open. Je gaat vroegtijdig in gesprek met je collega’s en met (externe) partijen.
 3. Je geeft je collega’s feedback over de manier van samenwerken en ontvangt die ook van hen.

Wat betekent dit voor managers?

 1. Managers vertonen voorbeeldgedrag op het gebied van samenwerking. Zij zoeken intensief de verbinding met andere partijen.

 2. Ze helpen medewerkers om de gevraagde vaardigheden, competenties en houding en gedrag te laten zien in hun werk en in hun rol in de keten.

 3. Ze geven feedback en staan open voor feedback over samenwerkingsgedrag en ze sturen op gezamenlijke doelen.

Wat betekent dit voor de HRMO-keten?

 1. HRMO leert van ervaringen met samenwerkingen en pilots, en adviseert hierover.
 2. Ze zorgen ervoor dat de benodigde HRM-instrumenten op orde zijn, zoals trainingen gericht op samenwerking, de ontwikkeling van competenties die nodig zijn om te kunnen samenwerken en interventies gericht op houding en gedrag. En dat deze instrumenten aan die medewerkers worden aangeboden die ze nodig hebben. Ze monitoren de instrumenten en passen ze aan als dat nodig is.
 3. Ze zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe (externe én interne) samenwerkingsvormen. En ze onderzoeken welke competenties, vaardigheden en attitudes nodig zijn bij het werken in allianties, contracten, co-creatie, convenanten, programma’s en andere samenwerkingsverbanden. Ze brengen deze competenties actief onder de aandacht van managers en medewerkers en houden er rekening mee bij het werven van nieuwe medewerkers.

Voorbeeld:

Een bijzondere samenwerking tussen RWS en Natuurmonumenten

“RWS en Natuurmonumenten staan samen voor een mooie uitdaging: de realisatie van natuureilanden in het Markermeer. Natuurmonumenten is als initiator en toekomstig beheerder het gezicht van het project. En Rijkswaterstaat was verantwoordelijk voor de aanbesteding en verzorgt het technisch management en de project- en contractbeheersing. De samenwerking was niet gelijk een gelopen race: twee inhoudelijk gedreven organisaties met stevige opvattingen die elkaars meerwaarde moeten zoeken. Maar met een flexibele houding en een open mind is bij de Marker Wadden een goed op elkaar ingespeeld team ontstaan, dat het beste gebruikt uit beide organisaties, bureaucratie vermijdt en werkt vanuit het principe best-for-project.”

Guido Hagemann, Directeur Productie en Projectmanagement