Rijkswaterstaat verricht als dé uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werk dat ertoe doet. Nederland is de veiligste delta ter wereld. We kunnen gaan en staan waar we willen. Samen met onze partners leveren we een bijdrage aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. En daar zijn we trots op. Tegelijkertijd kunnen we niet op onze lauweren rusten. De wereld om ons heen is volop in beweging. Er is behoefte aan een vernieuwende overheid, die werkt als een verbinder en die burgers actief betrekt bij de inrichting van Nederland. In Koers2020 schetsen we waar we over een aantal jaren willen staan en waarin we ons willen onderscheiden.

We willen een wendbare organisatie zijn, met vakkundige mensen die plezierig samenwerken op basis van vertrouwen. Een organisatie die het beste uit mensen haalt om de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. En een organisatie die zichzelf voortdurend verbetert en vernieuwt, zodat we kunnen blijven inspelen op veranderingen in de omgeving. Rijkswaterstaat wil een lerende organisatie zijn, zodat medewerkers zich kunnen (blijven) ontwikkelen, verbeteren en voortdurend leren van ervaringen. Rijkswaterstaat wil dat medewerkers, gegeven de maatschappelijke taak die we hebben, hun talenten kunnen ontwikkelen. Het leiderschap is daar op gericht.

Dat zijn forse ambities, die veel vragen van onze mensen en hoe wij als organisatie willen werken. En om die ambities waar te kunnen maken, is de afgelopen periode gewerkt aan een strategie voor de mensen en de organisatie van Rijkswaterstaat: de mens & organisatiestrategie. Juist vanwege de grote uitdagingen die er liggen voor onze mensen en de manier waarop wij samenwerken, wordt in de mens & organisatiestrategie nadrukkelijk aandacht besteed aan de opgaven op het terrein van organisatieontwikkeling.

Net als Koers2020 is deze Mens & Organisatie-strategie tot stand gekomen in dialoog met de directbetrokkenen. Dat maakt dat deze strategie niet alleen voor veel mensen herkenbaar zal zijn, maar ook dat de prioriteiten die in de strategie benoemd zijn, aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk. En juist dat geeft mij het vertrouwen dat deze strategie niet alleen mooie woorden bevat, maar ook daadwerkelijk bij gaat dragen aan het waarmaken van de ambities die we met elkaar hebben geformuleerd in de Koers.

Via deze weg wil ik eenieder die mee heeft gewerkt aan de totstandkoming van deze Mens & Organisatie-strategie dan ook hartelijk bedanken en veel succes wensen met het werken aan de verbetering en vernieuwing van onze organisatie.

Jan Hendrik Dronkers

directeur-generaal Rijkswaterstaat