Terugblik 2016

Voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) is 2016 in alle opzichten een uitstekend jaar geweest. Wat hebben we afgelopen jaar allemaal gedaan? Een kort overzicht.

Het LMA heeft in 2016 voorbereidingen getroffen voor de nieuwe organisatiestructuur: op 1 januari 2017 wordt Rijkswaterstaat de nieuwe landelijke meldinstantie. Dit is succesvol verlopen. Daarnaast hebben we onze ambities opnieuw beschreven en hebben we voor de omgevingsdiensten nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. De resultaten van het tweejaarlijks terugkerende klanttevredenheidsonderzoek (KTO) laten zien dat melders tevreden zijn en handhavers nóg positiever.

In 2016 hebben we – net als voorgaande jaren – de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden. Zo krijgt het LMA in de nabije toekomst te maken met de invoering van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO; ook wel Omgevingsloket genoemd). Het Omgevingsloket gaat gebruikers voorzien van de benodigde informatie. Deze informatie wordt voor een groot deel geleverd door de zogenoemde informatiehuizen. Ons meldsysteem AMICE wordt mogelijk een belangrijke bron voor het Informatiehuis Afval en Grondstoffen.

De Omgevingswet heeft ook consequenties voor het begrip ‘inrichting’. Voor het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en voor het meldsysteem AMICE heeft dit mogelijk grote gevolgen. In 2017 start het LMA een project, waarin we onderzoeken hoe we hiermee om moeten gaan.

Tot slot zijn we verheugd dat we kunnen stellen dat het LMA deze toekomstige ontwikkelingen – dankzij de uitbreiding van het aantal medewerkers – uitstekend aan kan!