Structurele activiteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voert een aantal structurele activiteiten uit. Het verwerken van de meldgegevens; het beheren van het meldsysteem AMICE; het verzorgen van de communicatie naar de doelgroep; het afhandelen van rapportageverzoeken.

Meldkamer

In hoofdstuk 2 hebben we het bestaansrecht en de taken van het LMA uiteengezet. Een van onze taken is het op een snelle en efficiënte wijze verwerken van meldgegevens. Dit gebeurt door de collega’s van de meldkamer. Zij nemen de meldingen in ontvangst. Hierbij gaat het om aanvragen voor toegangsaccounts, aanvragen van verwerkersnummers en het afhandelen van helpdeskvragen.

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts
201420152016
Melder6891.521238
Handhaver476779188
Overig20220
Geweigerd19925086
Totaal1.3842572512
Brontabel als csv (123 bytes)
Afhandeling aanvragen om een verwerkersnummer
201420152016
Toegekend4810088
Afgewezen14108
Totaal6211096
Brontabel als csv (75 bytes)
Aantal verwerkte meldingen
201420152016
Papier8.6038.7689.418
XML1.469.7761.438.5361.534.173
Webformulier175.612190.025212.416
Totaal1.653.9911.637.3291.756.007
Brontabel als csv (156 bytes)
Aantal afgehandelde helpdeskvragen
201420152016
Eerste lijn3.4684.5892.546
Tweede lijn618450356
Uitvoering afvalbeheer388285260
Totaal4.4745.3243.162
Brontabel als csv (135 bytes)
Aantal maatwerkrapportages
201420152016
Extern144175294
Inter7226
Totaal151197300
Brontabel als csv (71 bytes)
Aantal in AMICE opgevraagde standaardrapportages
201420152016
Handhaver25.52326.24828.445
Melder13.16312.56411.045
Overig01890
Totaal38.68639.00139.490
Brontabel als csv (123 bytes)

Wat opvalt aan deze cijfers, is dat het aantal verwerkte meldingen is toegenomen. De grootste toename is te zien in de meldingen via internet. Dat is positief, omdat dit aantoont dat mensen via het internet antwoorden op hun vragen weten te vinden. Daarnaast valt op dat het LMA meer aanvragen voor maatwerkrapportages ontvangt. Dit komt doordat we omgevingsdiensten in 2016 proactiever hebben benaderd, waarbij we onze diensten specifiek bij hen onder de aandacht hebben gebracht.

AMICE

Na de overgang op e-Herkenning in 2015 kende AMICE in 2016 een betrekkelijk rustig jaar. Daarom heeft het LMA veel energie gestoken in de overgang naar nieuwe leveranciers. Dit is afgelopen jaar gedeeltelijk gelukt. Zo hebben we een nieuwe leverancier gecontracteerd voor het onderhoud van de code. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen om ook de hosting van AMICE bij een nieuwe leverancier onder te brengen. Dit proces ronden we in 2017 af.

Release 5.3
Een belangrijke mijlpaal in 2016 was de nieuwe release van AMICE: release 5.3. Hierin is de ondersteuning voor melden via het webportaal verbeterd. Melders hebben vaak moeite met de controle of met een afvalstroomnummer dat al is gebruikt. Dankzij de nieuwe release ondersteunt AMICE melders door hulp te bieden bij de invoer:

  • Melders die een maandelijkse ontvangstmelding doen voor een niet bestaand afvalstroomnummer kunnen wisselen naar een deels ingevulde eerste ontvangstmelding.
  • Melders die een eerste ontvangstmelding doen voor een al bestaand afvalstroomnummer kunnen wisselen naar een deels ingevulde maandelijkse ontvangstmelding.
  • Melders die een maandelijkse ontvangstmelding doen, krijgen tijdens het invoeren de stamgegevens van het afvalstroomnummer te zien.

Daarnaast zijn de standaardrapportages voor melders en handhavers opnieuw ingedeeld. Hierdoor is de vindbaarheid, structuur en inhoud van de rapporten fors verbeterd. Een aantal rapportages is samengevoegd. Hierdoor is het nu eenvoudiger om de goede informatie te krijgen. Alle rapportages zijn bovendien beschikbaar in Excel en PDF.

Incidenten en storingen
De beschikbaarheid en stabiliteit van AMICE is ook in 2016 verbeterd. Er zijn 17 verstoringen en bugs gemeld aan de IT-leverancier en dat zijn er minder  dan in 2015. Van deze verstoringen is er 1 met hoge prioriteit behandeld en 4 met medium prioriteit. Een verstoring heeft een hoge prioriteit, zodra het meldproces wordt verstoord of AMICE onjuiste gegevens toont op rapportages of schermen. De verstoring met de grootste impact vond plaats op 21 januari 2016, waarna er foutmeldingen optraden bij het invoeren van meldingen via het webportaal. Dit is dezelfde dag opgelost.

Communicatie

Het LMA onderhoudt op diverse manieren contact met zijn belangrijkste doelgroep: de omgevingsdiensten.

Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg
Het LMA is voorzitter van het Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT). In het LAT stemmen we inhoudelijke zaken op elkaar af. De deelnemers aan het overleg zijn onze aanspreekpunten voor de andere omgevingsdiensten in hun provincie. In 2016 is het LAT 4 keer bij elkaar gekomen.

Schakeldag
Rijkswaterstaat organiseert elk jaar een landelijke Schakeldag, waarbij overheden worden geïnformeerd over veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en over actuele onderwerpen in het omgevingsdomein. In 2016 vond de Schakeldag plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Het LMA was een van de aanwezigen. We hebben een workshop georganiseerd over de risico-indicatoren van afvalproducerende bedrijven. De resultaten van deze workshop zijn verwerkt in ons nieuwe product ‘Risicoprofiel Afvalproducent’.

LMA-contactdag
Het LMA organiseert elk jaar – samen met vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten – een LMA-contactdag. Deze vond afgelopen jaar plaats op 1 december in ‘In De Ruimte’ in Utrecht. Ruim 40 medewerkers van omgevingsdiensten uit het hele land waren aanwezig. Bijna alle omgevingsdiensten waren vertegenwoordigd. Tijdens de LMA-contactdag zijn de resultaten van onze expedities besproken. De expedities hebben nieuwe hulpmiddelen opgeleverd, die het werk van de omgevingsdiensten een stuk gemakkelijker maken (zie hiervoor ook hoofdstuk 4).

Werkgroep Informatiegestuurde Handhaving
Het LMA is secretaris van de Werkgroep Informatiegestuurde Handhaving (WIgH). Deze werkgroep is een denktank en adviseert (ambtelijk) betrokken organisaties, zoals de omgevingsdiensten en handhavingspartners (te denken valt aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Nationale Politie). Ook de Kamer van Koophandel neemt deel aan de werkgroep. In 2016 is de WIgH 4 keer bij elkaar gekomen, waarbij kennis en producten zijn uitgewisseld op het gebied van informatieanalyse.

Bestuurlijk analistenoverleg
Het LMA heeft in 2016 opnieuw deelgenomen aan het bestuurlijk analistenoverleg. Tijdens dit overleg wisselen de deelnemers informatie uit over interne lopende projecten en analysemethoden. Daarnaast pakt de werkgroep gezamenlijk landelijke projecten op. Op dit moment bestaat het platform uit analisten van omgevingsdiensten, het LMA, de ILT, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland. Het bestuurlijk analistenoverleg is in 2016 3 keer bij elkaar gekomen. Ook hebben we deelgenomen aan een onderzoek naar misstanden bij de verwerking van een specifieke afvalstroom in Nederland.

Werkgroep Ketentoezicht bodem, bagger en bouwstoffen
Het LMA neemt structureel deel aan de Werkgroep Ketentoezicht bodem, bagger en bouwstoffen. In 2016 is deze werkgroep 3 keer bij elkaar gekomen. Samen met de werkgroep hebben we in 2016 geprobeerd niet aan LMA meldende gronddepots op te sporen. Hieruit kwam naar voren dat er veel onjuiste meldingen voor grondstromen zijn.

Rapportages

In 2016 heeft het LMA 300 rapportageverzoeken afgehandeld. De afhandeling duurde gemiddeld minder dan 7 dagen. 40 procent van de verzoeken (121 stuks) is binnen 2 dagen afgehandeld. Bij 4 rapportages duurde het meer dan een maand voor we de gevraagde gegevens konden opleveren. Dit had te maken met de complexiteit van de aanvraag.

Doelgroep
Vooral omgevingsdiensten hebben in 2016 rapportageverzoeken ingediend. In totaal gaat het om 58 procent (173 stuks) van de verzoeken. Bedrijven hebben 64 rapportageverzoeken (21 procent) gedaan. Zij vragen ons voornamelijk om een overzicht van de afgegeven afvalstoffen, zodat ze de E-PRTR kunnen controleren. De politie heeft 34 verzoeken (11 procent van het totaal) ingediend. De overige rapportageverzoeken kwamen van beleids- of inspectiediensten, zoals de ILT.

Toename ten opzichte van 2015
In 2015 werden er 197 rapportageverzoeken ingediend bij het LMA. Er is in 2016 dan ook sprake van een toename van meer dan 50 procent. De stijging komt volledig voor rekening van de omgevingsdiensten. Deden zij in 2015 nog 61 rapportageverzoeken, in 2016 wisten de omgevingsdiensten ons 173 keer te vinden.