Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een versterking voor van 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Deze dijk is om meerdere redenen afgekeurd. De verbetering van de dijk valt in het programma HWBP2.

video faalmechanisme

Het subsidietraject voor de Markermeerdijken is begeleid door Hans Heilen vanuit het programmabureau HWBP2. “Met de dijkversterking is 500 miljoen euro gemoeid. We hebben het plan getoetst aan de subsidieregeling HWBP2. Onder andere maar niet alleen spelen soberheid en doelmatigheid daarbij een rol. Het is een complex en duur project. Grote risico’s voor het project liggen zowel op het proces door de kritische omgeving én op techniek door slappe ondergrond van de dijk. Deze risico’s zijn in het projectplan voorzien, waardoor het project ‘in control’ is. Als programmabureau hebben we daarom alle vertrouwen in de realisatie van het project.” Dit najaar wordt het Projectplan Waterwet Vastgesteld. Aansluitend wordt ook de subsidiebeschikking van de Minister nog dit jaar verwacht.

Meer informatie:
Marjolijn Ransijn, marjolijn.ransijn@rws.nl