Het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ligt tot 21 september ter inzage. Hierin staan de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen.

Lies van Campen is vanuit Rijkswaterstaat-WVL projectleider PlanMER NWP. De PlanMER is gelijktijdig gepubliceerd met het NWP. Eind mei wordt het toetsingsadvies van de Commissie MER verwacht. Het doel van het NWP is om Nederland voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden. Het is tevens de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het NWP beschrijft hoe de natte infrastructuur in stand wordt gehouden in samenhang met andere ruimtelijke opgaven (energie, woningbouw, landbouw) en omstandigheden zoals klimaatverandering en milieuverontreiniging. Dit begint met een nationale watersysteemanalyse en een onderzoeksprogramma over de impact van klimaatverandering en mogelijke maatregelen.

Meer informatie:
Lies.van.Campen@rws.nl
06 10 92 50 97

platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma

Cover Ontwerp Nationaal Waterprogramma