Bart Peters, ontwerpend landschapsecoloog en eigenaar van Bureau Drift, vindt dat we op een andere manier naar onze rivieren moeten kijken. Niet enkel als een functionele stroom water die je naar je hand kunt zetten, maar als een verhalend watersysteem, waarin elk deeltraject een geheel eigen karakter kent.

‘Ieder stuk Maas vertelt een eigen verhaal en heeft eigen kenmerken’

‘Velen van ons zien de Maas als 1 rivier, en feitelijk gezien gaat het natuurlijk ook om 1 stroom. Maar wie de Maas in zijn geheel stroomafwaarts volgt, staat versteld van de variëteit en diversiteit van dit rivierdal. Ieder stuk Maas vertelt een eigen verhaal en heeft eigen kenmerken. Daarom kun je voor hoogwaterprojecten of ruimtelijke ingrepen niet zomaar een blik standaardmaatregelen opentrekken.’

Op de Ooijpolder bij de Oude Waal lopen zwarte stieren door het hoge gele gras. Op de achtergrond een rij bomen.
In de Ooijpolder bij de Oude Waal

Eigenheid

‘Kennisplatform Smart Rivers pleit voor het principe om altijd binnen de eigenheid van een riviertraject te werken. Dit noemen we ook wel “hoogwaterveiligheid binnen het DNA van de rivier”. Rijkswaterstaat heeft al veel gebruikgemaakt van dit principe. Het geeft op een eenduidige manier richting aan de ruimtelijke kwaliteit van projecten.’

Grote kracht

‘Deze integrale manier van werken, waarbij hoogwaterveiligheid onderdeel wordt van een grotere visie op een gebied, is de grote kracht geweest van veel rivierprojecten de laatste 20 jaar. Maar het is een net zo’n actueel vraagstuk in nieuwe projecten, zoals het KRW-programma en het hoogwaterbeschermingsprogramma.’

Lees hier het uitgebreide artikel.