Jos Wieggers, senior adviseur bodemondergrond en vrijkomende materialen bij Rijkswaterstaat, is een warm pleitbezorger van de integratie van natuurontwikkeling in de bestaande onderhoud en beheerinfrastructuur van Rijkswaterstaat. Maar er is nog veel werk aan de winkel om natuurontwikkeling een volwaardig onderdeel te maken.

‘Qua strategie en infrastructuur beschikken wij over een prachtig data-informatiesysteem’

‘Voor een groot deel besteedt Rijkswaterstaat natuurbeheer uit aan gespecialiseerde organisaties, zoals Staatbosbeheer, Natuurmonumenten of Stichting Ark. Maar voor een deel doen we natuurbeheer zelf. Qua specifieke kennis op dit gebied kunnen we veel van deze organisaties leren, maar qua strategie en infrastructuur beschikken wij over een prachtig data-informatiesysteem dat we nu al inzetten voor ons areaal van beton, asfalt en staal. Als we onszelf kritisch de vraag stellen wat er nodig is voor goed natuurbeheer en -onderhoud en als we de criteria die hier uitkomen weten te koppelen aan dit programma, hebben we een succesformule in handen.’

Integreren

‘We hebben de strategie en het budget, nu moeten we iets gaan opzetten waardoor we natuurbeheer kunnen integreren in ons data-informatiesysteem. In 2012 en 2013 hebben we de natuurvriendelijke oevers al opgenomen in het data-informatiesysteem voor kunstwerken. Het bovenliggende Netwerk Informatie Systeem (NIS) biedt de mogelijkheid om het data-informatiesysteem te koppelen aan andere systemen.’

We kijken naar het IJsselmeer met de horizon midden door het beeld. Daarboven een donkere lucht.
Het IJsselmeer vanuit Mirns

Marges

‘Als we natuuronderhoud en beheer willen integreren in ons systeem, moeten we goed kijken naar het assetmanagement. We moeten de monitoring niet alleen goed op orde hebben, maar ons ook realiseren dat natuur iets anders is dan asfalt of beton. Ook is het belangrijk om ruime marges te nemen bij het interventieniveau en het bestaande inspectiekader in te richten op natuurbeheer. Wat doen we maandelijks? Wat jaarlijks en wat 5-jaarlijks? Als we dit soort elementen meenemen in de integratie, kan beheer en onderhoud van natuurontwikkeling een volwaardig onderdeel worden van ons datanetwerk.’

Lees hier het uitgebreide artikel.