Als programmadirecteur Deltanatuur bij Staatsbosbeheer werkt Piet Winterman op de scheidslijn van Staatsbosbeheer en externe programma’s op het gebied van de grote wateren. Hij houdt zich bezig met de vraag wat die programma’s voor Staatsbosbeheer betekenen en hoe Staatsbosbeheer eraan kan bijdragen. Een goed voorbeeld is de KRW.

‘Door samen te werken, inspireren we elkaar en creëren we meerwaarde’

‘Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor allerlei natuur langs en in het water. Om mensen daarvan te laten genieten, is gezond en levend water essentieel. In dat kader werken wij dan ook graag samen met Rijkswaterstaat. Rijkwaterstaat is heel goed in projectmanagement en heeft veel kennis van de waterbouwkundige kant. Wij hebben verstand van de samenhang van het gehele natuursysteem: we doorgronden de ecologische verbanden. Zo vullen we elkaar mooi aan.’

Kranen in het veld

‘In de samenwerking met Rijkswaterstaat vervult Staatsbosbeheer verschillende rollen. We geven advies, maar trekken ook KRW-projecten – van planning tot uitvoering. Dit betekent dat Rijkswaterstaat ons om advies kan vragen bij de planvoorbereiding van een inrichtingsproject, maar ook als de kranen al in het veld staan. Dan gebruiken we onze kennis om onnodige schade te voorkomen of om meerwaarde te creëren, bijvoorbeeld door zaken net even in een andere volgorde te doen of door iets aan de terreinomstandigheden te veranderen.’

We kijken naar natuurgebied Langs de IJssel bij Olst. Een plas omgeven door groen.
Langs de IJssel bij Olst

Inspiratie en meerwaarde

‘Sinds 2016 hebben Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer een landelijke overeenkomst om meer en beter samen te werken. Er zijn wel cultuurverschillen. Staatsbosbeheer denkt vooral vanuit de natuur en ziet bij ingrepen al snel risico’s. Wij moeten leren om in verandering ook kansen te zien. Rijkswaterstaat aan de andere kant ziet Staatsbosbeheer al snel als een organisatie van “groene mensen” waar ze omheen moeten werken. Terwijl in de praktijk blijkt dat we zaken samen goed kunnen organiseren en inhoudelijk kunnen uitwerken. Door samen te werken, inspireren we elkaar en creëren we meerwaarde.’

Lees hier het uitgebreide artikel.