De Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg in Rotterdam krijgen een reeks getijdenparken: parken langs de rivier, waarin eb en vloed de versteende kades omtoveren in zachte, groene oevers. Dit trekt niet alleen bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de grens van zoet en zout water leven, maar versterkt ook de recreatieve mogelijkheden in de regio.

‘We willen Rotterdam een stukje mooier maken’

Rotterdam. Havenstad. Stedelijk gebied met imponerende skyline. Met de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg als verbindende factor tussen havens en achterland. Een regio ook waar het oude deltakarakter met het ritme van eb en vloed en de daarbij horende recreatieve en natuurlijke waarden wat in het slob is geraakt. Het regionale programma Rivier als getijdenpark moet hier verandering in brengen.

Stukje mooier

Doel van het programma is de rivier natuurlijker, (be)leefbaarder en aantrekkelijker te maken binnen de stedelijke omgeving van Rotterdam. Binnen het programma werken allerlei partijen samen, variërend van Rijkswaterstaat en de gemeenten Rotterdam en Schiedam tot het Havenbedrijf, waterschappen en natuurorganisaties. Gemeenschappelijke deler volgens Chantal van der Linden, projectmanager Kaderrichtlijn Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid: ‘We willen Rotterdam een stukje mooier maken.’

We zien het eiland van Brienenoord in Rotterdam. Op de achtergrond een viaduct met op de voorgrond een schotse hooglander, lopend door het water omgeven door groen.
Eiland van Brienenoord in Rotterdam

‘Het eiland is echt een groen pareltje in stedelijk gebied’

Waternatuur

Rijkswaterstaat richt zich daarbij met name op het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit: de waternatuur. ‘We brengen maatregelen die we voor de Kaderrichtlijn Water nemen onder in de verschillende deelprojecten van het programma. Op dit moment zijn er in het gebied te weinig groene vooroevers. Dit verbeteren we door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo’n oever is minder steil en heeft een geleidelijke overgang van nat naar droog.’

Groen pareltje

Een van de deelprojecten binnen het programma Rivier als getijdenpark is het Getijdenpark Eiland van Brienenoord. Dit eiland is 21 ha groot en is ontstaan op een zandplaat in de Nieuwe Maas voor IJsselmonde. De pijlers van de Van Brienenoordbruggen staan erop. ‘Het eiland is echt een groen pareltje in stedelijk gebied’, vertelt projectleider Mariët Pors van de gemeente Rotterdam. ‘Niet iedereen kent het en weet dat het eiland vrij toegankelijk is.’

Mariette Pors van de gemeente Rotterdam staat voor de Maas. Op de achtergrond de skyline van Rotterdam.
Projectleider Mariët Pors, Gemeente Rotterdam

Natuurvriendelijke oevers

Het Eiland van Brienenoord is voor een deel al een getijdenpark. In opdracht van Rijkswaterstaat zoekt de gemeente Rotterdam in een planstudie uit of de getijdennatuur kan worden uitgebreid. ‘We willen getijdennatuur ontwikkelen tussen de westelijke strekdammen’, aldus Pors. ‘Concreet betekent dit dat er eiland bij komt: aan de binnenkant van de strekdammen hogen we de bodem van de Maas op. Dit valt droog als het eb is. We hopen dat er dan op de nieuwe oevers langs de strekdammen slikken en schorren ontstaan, met riet. Ook breiden we het huidige getijdengebied – aan de oostpunt van het eiland – uit en verzachten we de zuidelijke oevers van het eiland.’

Lees hier het uitgebreide artikel.