Bij storm functioneert de Houtribdijk als een grote golfbreker tussen het IJsselmeer en het Markermeer. De dijk is daarmee cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. Niet zo raar dus dat Rijkswaterstaat de dijk versterkt. Bijzonder is dat er – naast waterveiligheid – veel aandacht is voor natuur, ecologische waterkwaliteit en recreatie.

‘Het wordt een ondiepe baai met waterplantvelden en rietland’

Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad met zand en steen. Daarna is de dijk weer bestand tegen stormen die eens in de tienduizend jaar voorkomen. Maar dat is niet het enige: tegelijk met de dijkversterking wordt in het Markermeer Trintelzand aangelegd: een compleet nieuw natuurgebied met een omvang van 370 ha. ‘Trintelzand bestaat straks uit zandplaten, plasdraszones en ondiep water naast de nieuwe zandige oevers van de Houtribdijk’, vertelt Rosalie Heins, ecoloog bij Rijkswaterstaat. ‘Het wordt een ondiepe baai met waterplantvelden en rietland.’

Rosalie Heins van Rijkswaterstaat staat op de Houtribdijk. Op de achtergrond zie je het water van het Marker-meer.
Rosalie Heins, ecoloog Rijkswaterstaat

Aantrekkelijk leefgebied

Door de aanleg van het natuurgebied draagt Rijkswaterstaat bij aan doelen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water. ‘Ik verwacht dat vissen zoals snoek en blankvoorn zich er komen voortplanten’, vertelt Heins. ‘Ook voor macrofauna, zoals mosselen, slakjes en insecten, wordt het een aantrekkelijk leefgebied. Vissen en macrofauna zijn op hun beurt weer voedsel voor allerlei soorten vogels, zoals de kuifeend, brilduiker, visdief en fuut. Zo ontstaat een gebied vol leven dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit in het Markermeer.’

‘We wilden zo veel mogelijk gebruikmaken van de expertise die er al was’

Oud-Nederlands moeras

Bij het ontwerp van Trintelzand hebben Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Houtribdijk uitvoerig overlegd met Natuurmonumenten. ‘We wilden zo veel mogelijk gebruikmaken van de expertise die er al was’, aldus Heins. ‘Natuurmonumenten had bijvoorbeeld ervaring met het ontwerpproces van de Markerwadden. Die wilden we er dus graag bij hebben.’ Het resultaat mag er wezen. Heins: ‘Ik word zelf heel blij van het feit dat we met Trintelzand een stuk oud-Nederlands moeras aanleggen, waar de oorspronkelijke moerasnatuur weer tot leven komt. Met vogels, vissen, otters én muggen.’

Op een duin in het Markermeer rijdt een terreinwagen met een lader vol zand. Op de achtergrond zie je volop industrie en werkzaamheden.
Trintelzand in het Markermeer

Koppeling met natuur

De provincie Flevoland is als beheerder van de weg en het fietspad over de Houtribdijk betrokken bij het project. Senior projectleider Sandra van der Vegt vertelt dat de provincie Flevoland zich onder meer hard heeft gemaakt voor betere recreatieve mogelijkheden in het gebied. Concreet betekent dit dat de provincie opdrachtgever is van het watersportstrand voor kite- en windsurfers dat tijdens de dijkversterking bij Lelystad wordt aangelegd. ‘Lelystad heeft nu nog geen strand aan het Markermeer. Het watersportstrand is straks echt een aanwinst voor de omgeving.’

Lees hier het uitgebreide artikel.