Mobiliteit is van levensbelang voor de Nederlandse economie. Niet alleen de economische centra in ons land moeten bereikbaar blijven. Ook de weg- en vaarweggebruikers moeten vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Rijkswaterstaat werkt daarom aan slimme oplossingen om Nederland mobiel te houden.

Het Nederlandse hoofdwegennet is met 3 miljoen weggebruikers per dag het intensiefst gebruikte wegennet ter wereld. Het lukt ons nog steeds om de capaciteit van het bestaande wegennet beter en slimmer te benutten, maar dat wordt wel steeds lastiger. Sinds het einde van de vorige economische crisis (2010-2018) is het verkeer op het hoofdwegennet met 17% gestegen. En prognoses laten zien dat de mobiliteit en het verkeer tot 2024 nog eens met 8% zullen groeien.

Om die groei op te vangen, blijft Rijkswaterstaat wegen verbreden en nieuwe stukken weg aanleggen. Maar dit vangt de mobiliteitsgroei slechts deels op en het kan niet overal. Daarom investeren we in nieuwe, slimme manieren om ons wegennet beter te benutten.

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement is hiervoor een beproefd middel. Vanuit 5 regionale en 1 landelijke verkeerscentrale bedienen de verkeersleiders van Rijkswaterstaat duizenden dynamische verkeersborden en verkeersinstallaties op en langs de hoofdwegen. Ook patrouilleren daar dagelijks zo’n 300 weginspecteurs in hun felgele auto’s. Zij werken aan veiligheid en doorstroming. Zo brengen ze – samen met politie, brandweer, ambulances en bergers – het verkeer na incidenten weer snel op gang.

Slimme mobiliteit

Ook slimme mobiliteit biedt kansen. Niet alleen om de wegen en waterwegen nog beter te benutten, maar ook om weggebruikers beter te bedienen en de  CO2-uitstoot terug te dringen. Nieuwe auto’s zijn vaak verbonden met het internet en verzenden data. Rijkswaterstaat test hoe we deze data kunnen gebruiken om de verkeersdoorstroming en veiligheid te vergroten. Op de wegen rond Amsterdam experimenteren we bijvoorbeeld al met auto’s die met elkaar praten en verkeerslichten die zijn afgestemd op de verkeersdrukte. Ook zetten we steeds vaker drones in. Daarmee overzien we in de verkeerscentrales in één oogopslag de verkeerssituatie. Zo kunnen we sneller beslissingen nemen en automobilisten, met reisadvies op maat, via de snelste route naar hun bestemming leiden.

Hoofdvaarwegennet

Vervoer over het water is een goede manier om het verkeer over de weg en het spoor te ontlasten. Bovendien draagt het bij aan een beter milieu en aan onze transporteconomie. Daarom investeren we ook in slim verkeersmanagement op het water. Ons doel is binnenvaartschepen zo veel mogelijk hindervrij te laten doorvaren. Zonder wachttijden bij sluizen en bruggen en over de Europese landsgrenzen heen. Op steeds meer plekken stappen we samen met andere overheden over op centrale bediening vanuit verkeerscentrales. Rijkswaterstaat is daarnaast samen met de politie verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het water.