Slimme informatietechnologie en datavoorzieningen worden steeds belangrijker in ons dagelijkse leven. Rijkswaterstaat wil ze optimaal benutten, zodat we ons werk sneller, efficiënter, veiliger, goedkoper én klantvriendelijker kunnen doen.

De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en data gaan razendsnel. Ook op het werkterrein van Rijkswaterstaat. We experimenteren bijvoorbeeld al met zelfrijdende auto’s. Daarnaast werken we mee aan de ontwikkeling van draadloze communicatie tussen voertuigen en wegkantsystemen. Ook wisselen steeds meer sluizen, bruggen en tunnels onderling informatie uit. Zo hebben we een steeds beter overzicht op de verkeers- en waterstromen.

Drones en sensoren

De verwachting is dat vooral sensoren ons in ons werk gaan helpen. Die waarschuwen als wegen glad worden of als bruggen of sluizen onderhoud nodig hebben. Daarnaast gaan drones de komende jaren veel inspectie- en patrouilletaken van Rijkswaterstaat sneller, voordeliger en nauwkeuriger uitvoeren. Dit levert niet alleen energie- en CO2-besparing op, maar ook kostenbesparing en minder verkeershinder. Vooral in crisissituaties zijn drones een uitkomst: we kunnen calamiteiten sneller overzien en sneller ingrijpen.

Om de storingsgevoeligheid terug te dringen, ontwikkelen we nieuwe, gestandaardiseerde hardware- en software-elementen

Kwetsbare bedieningssystemen aangepakt

Onze bruggen, sluizen, tunnels en spitsstroken kampen nogal eens met storingen. Om de storingsgevoeligheid terug te dringen, ontwikkelen we nieuwe, gestandaardiseerde hardware- en software-elementen. Met deze ‘bouwblokken’ voor industriële automatisering maken we het technische hart van onze infrastructuur betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk én hackersproof. Ook het bedienen, bewaken en aansturen van bruggen, sluizen en tunnels wordt zo uniformer, makkelijker en voordeliger. Rijkswaterstaat test deze systemen sinds 2019 bij de Wantijbrug en in de Heinenoordtunnel.

Slim asfaltonderhoud

Het Datalab van Rijkswaterstaat bundelt van elke 100 m snelweg de gegevens over verkeer, omgeving en wegtoestand. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de levensduur van asfalt beter voorspellen en het onderhoud steeds beter inplannen. Dat is goedkoper en duurzamer. Ook levert het minder verkeershinder en CO2-uitstoot op.

Actuele informatie voor iedereen

Gebruikers van onze infrastructuur verwachten actuele en klantgerichte data van Rijkswaterstaat. Ze rekenen op een soepele doorstroming zonder storingen. Daarom willen we alle infrastructuurgebruikers optimaal informeren. We slagen er steeds beter in om alle actuele informatie over wat er gebeurt op de weg, de vaarweg en het water continu beschikbaar te maken voor iedereen.