Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt drie nationale infrastructurele netwerken: het hoofdvaarwegennet, het hoofdwegennet en het hoofdwatersysteem.

Hoofdvaarwegennet

Rijkswaterstaat beheert de belangrijkste Nederlandse vaarwegen.
Zo zorgen we ervoor dat schepen vlot en veilig over kanalen, rivieren, de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer kunnen blijven varen.
Ook zijn we verantwoordelijk voor het beheer van 91 sluiscomplexen en 344 bruggen.

Hoofdwegennet

Rijkswaterstaat beheert het hoofdwegennet van ons land. Daarbij gaat het om 3.077 km (snel)weg. Meer dan 200 km aan spits-, buffer-, plus- en wisselstroken vangen de pieken in de verkeersdrukte op. Ook beheren we 2.921 viaducten, 27 tunnels en 801 bruggen. Hierdoor zitten water- en verkeersstromen elkaar niet in de weg.

Hoofdwatersysteem

Alle rivieren, kanalen, beken, meren en estuaria in Nederland zijn met elkaar verbonden, bovengronds of ondergronds. Rijkswaterstaat beheert de slagaders van dit netwerk: het hoofdwatersysteem. Bovendien beheren we belangrijke waterkeringen: duinen, dijken, dammen, stuwen, de Afsluitdijk, de Houtribdijk en 6 stormvloedkeringen.