Rijkswaterstaat had in 2019 een recordomzet van bijna 4,8 miljard euro. Bijna de helft daarvan is besteed aan het aanleggen en uitbreiden van de rijksinfrastructuur, ongeveer een derde aan het beheren en onderhouden ervan en ongeveer een kwart aan kosten om de Rijkswaterstaatorganisatie draaiend te houden.

De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat is een onderdeel van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gegevens in dit overzicht komen uit de jaarrekening van Rijkswaterstaat. De volledige jaarrekening met een toelichting op de jaarcijfers vindt u in hoofdstuk XII van de rijksbegroting.