Henk duotone rond 2
Henk Schuurman, coördinerend/Specialistisch Adviseur Verkeersmanagement & Smart Mobility Rijkswaterstaat

“Waarom Rijkswaterstaat überhaupt geïnteresseerd is in FCD? FCD biedt enorme kansen voor het vergroten van de verkeersveiligheid in niet-gesignaleerd gebied, waar geen lussen liggen”, zegt Henk Schuurman van het programmateam focuspunt Smart Mobility. “Bovendien biedt het gebruik van FCD kansen om sneller te reageren op ongevallen op de weg waardoor het veiliger wordt.”

Aranta duotone rond 2
Aranta van den Broeke, Portfoliomanager informatievoorziening wegverkeersmanagement Rijkswaterstaat

Aranta van den Broeke, trekker van het thema Floating Car Data binnen het focuspunt Smart Mobility, vult aan: “FCD biedt mogelijkheden om meer eenduidige filecijfers en file-informatie te genereren voor ons hele wegennet en FCD biedt kansen om een simpelere en goedkopere keten in te richten. Soms zijn we zo bezig met het verkennen van al die nieuwe technologieën, dat we vergeten waarvoor we die data eigenlijk willen gebruiken. Wat mij betreft gaat het erom dat we ons werk zo efficiënt mogelijk kunnen doen met het grootste resultaat voor veiligheid en doorstroming.”

Streamer Aranta

Van den Broeke vervolgt: “Daarnaast leidt het inwinnen van data uit nieuwe bronnen en de combinatie van data uit verschillende bronnen tot een ongekende rijkheid aan informatie. Dat opent wegen naar nieuwe toepassingen. We kunnen nu al heel veel met FCD. We gebruiken FCD om reistijden op DRIP’s te tonen, in verkeerscentrales voeden we viewers die het verkeersbeeld tonen met FCD, en we verkennen de mogelijkheden om het optreden van incidenten en het ontstaan van files via FCD te detecteren.”

Schuurman: “En als je het ontstaan van files via FCD kunt detecteren, dan wil je die informatie ook weer teruggeven aan de weggebruiker. Ook op plekken waar geen elektronische borden boven de snelweg hangen om het verkeer te waarschuwen. Binnen het project Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS Next), dat een Europese scope heeft, richten we onze pijlen samen met marktpartijen daarom onder meer op filestaartbeveiliging. De filewaarschuwing willen we heel graag in het voertuig zichtbaar maken via een app of een in-car navigatiesysteem. Daarmee informeer je dus ook de weggebruiker in niet-gesignaleerd gebied. Op termijn zijn er hierdoor ook minder wegkantsystemen nodig. Door met de hele keten samen te werken, komen we uiteindelijk tot een oplossing die in zowel in Polen, Frankrijk als Nederland werkt en het veiliger wordt op de weg.”

Streamer Henk PNG

“Mijn droom is dat we via data uit voertuigen en uit smartphones een nog completer en actueler beeld hebben van de situatie op de weg en dat er daarmee meer toepassingen binnen bereik komen om de veiligheid te vergroten en de doorstroming te verbeteren. Ik hoop dat we het gebruik van nieuwe databronnen – waaronder FCD – over een aantal jaar op een hoger plan hebben gebracht zodat we de weggebruiker via ons verkeersmanagement nog beter van dienst kunnen zijn. En ook dat we deze data benutten voor het efficiënt uitvoeren van assetmanagement.”

Lees verder: Tijdig inspelen op technologische veranderingen