Aan de slag met Floating Car Data: voor een veiligere en betere doorstroming

Data en IT nemen een steeds belangrijker plek in binnen het uitvoeren van de taken van Rijkswaterstaat. Het gebruik van Floating Car Data (FCD) biedt Rijkswaterstaat tal van nieuwe mogelijkheden om het verkeer op de weg beter en veiliger te laten doorstromen. Wat zijn die mogelijkheden en hoe gebruikt Rijkswaterstaat FCD al? Je leest het in deze publicatie.

Roeland duotoon
Roeland Allewijn, Chief Data Officer Rijkswaterstaat

“De komende jaren zullen we steeds meer smart mobility-innovaties toepassen en meer gebruik maken van alternatieve databronnen om zicht te hebben op wat er zich op onze wegen afspeelt”, zegt Roeland Allewijn, Chief Data Officer, Rijkswaterstaat. “Dat kunnen we alleen succesvol doen als we kennis opbouwen met marktpartijen en kennisinstellingen die hierin vooroplopen. De introductie van allerlei nieuwe technologieën en het toenemend gebruik van data zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse werk en heel belangrijk voor nu en een optimale en veilige doorstroming van het verkeer in de toekomst. Het optimaal benutten van elkaars kennis en zo tot synergie te komen vraagt wel een andere manier van samenwerken dan voorheen”.

“Het aantal alternatieve databronnen, zoals leveranciers van navigatie-apps groeit explosief. Het is duidelijk dat het gebruik van Floating Car Data als nieuwe databron voor ons werk een enorme potentie heeft. Bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van de doorstroming op de weg, tot en met toepassingen om de veiligheid op de weg te vergroten. Maar met welke toepassing ga je aan de slag en hoe voorkom je dat je verdwaalt in de veelheid aan mogelijkheden? Om die vraag te kunnen beantwoorden ontwikkelen we de ‘Roadmap Floating Car Data’. Met die roadmap brengen we in beeld welke toepassingen er zijn, welke van die toepassingen nu al rijp zijn voor introductie, waar de grootste potentie ligt en in welk tempo we ermee aan de slag gaan. De roadmap richt zich op zowel de inhoud, als op wat die toepassingen betekenen voor het meebewegen van de organisatie en het opleiden van mensen.”

Roadmap Floating Car Data

Om goed aan te kunnen sluiten bij de dynamiek van ontwikkelingen op data en IT-gebied heeft Rijkswaterstaat een organisatie-brede datastrategie ontwikkeld. Aan deze strategie is vervolgens een Uitvoeringsplan gekoppeld. Binnen dit Uitvoeringsplan ontwikkelt Rijkswaterstaat onder meer de Roadmap Floating Car Data, die richting geeft aan de wijze waarop Rijkswaterstaat met deze nieuwe databron wil omgaan.

Dick Ottevanger duo rond 2
Dick Ottevanger, Programmanager focuspunt Smart Mobility Rijkswaterstaat

Samen optrekken

Programmamanager focuspunt Smart Mobility Dick Ottevanger: “Op het gebied van Floating Car Data lopen er nogal wat pilots binnen Rijkswaterstaat. Wat we zien is dat het belangrijk is daar samen in op te trekken, zodat we optimaal leren, kennis delen en samen toepassen. Dat speelt overigens zowel intern, als wanneer het gaat om de samenwerking met het NDW en het LVMB op weg naar een meer datagedreven verkeersmanagement.”

“Het devies is: samen optrekken, geen energie verspillen, samen leren, en samen toepassen. Intern, maar ook wanneer het gaat om de samenwerking met het NDW en het LVMB.”

“De Roadmap Floating Car Data stelt ons in staat heel bewust en gestructureerd te kiezen welke stappen we zetten in het gebruik van Floating Car Data om van pilots naar implementatie. Het geeft richting zodat we niet verdwalen in de mogelijkheden. Floating Car Data biedt ons enorm veel kansen, maar vraagt ook om het maken van heldere keuzes. De roadmap helpt ons bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten die het meest ten goede komen aan de veiligheid en doorstroming op onze wegen. Uiteindelijk is daarmee de weggebruiker het best gediend.”

Bekijk een filmpje met uitleg over Floating Car Data hieronder:

Shots van verschillende snelwegen met in focus digitale verkeersborden.
Reporter Dennis staat naast de snelweg. 

Handig, deze digitale informatie boven
de snelwegen.

En deze informatie komt ook nog eens terecht op
mijn navigatie-app.

Maar hoe komt deze informatie hier eigenlijk terecht?
Elze is op vakantie...

We zien een instagrampost van Elze in Florence.  

dus daarom ga ik op onderzoek uit.

Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen 
sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. 

In deze serie onderzoeken wij hoe Rijkswaterstaat...
samen met partners...

Elze loopt het hoge Rijkswaterstaat gebouw binnen.
De camera staat in een doorzichtige lift en ziet Elze langslopen op de gang.

werk maakt van Smart Mobility. 

Dennis schiet in de lach in een bloopershot. 

Wij kijken hoe zij met nieuwe technologieën...

Een intelligente kast van dichtbij.
Een druk kruispunt, waar het verkeer de kijker tegemoet komt. De auto's hebben net groen gekregen. 

Mensen slimmer en veiliger van
deur tot deur laten reizen. 

Druk wegverkeer en een tomtom in beeld. 

Zo gaan we samen slim op weg.

Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen 
sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. 

Dennis staat weer naast de snelweg en Christiaan loopt het beeld in. 

Hallo Dennis.

Ik ben Christiaan van Deuzen
en werk als solution architect bij Rijkswaterstaat.


Het beeld bevriest en in gele titels komt in beeld: 
DE MAN VAN DE DATA OPLOSSINGEN

Aha, dus jij weet hoe deze matrixborden
worden aangestuurd?


Ja.

De matrixborden worden aangestuurd door 
5700 wegkantsystemen...

Met een gele graphic wordt een wegkantsysteem, een grijze kast, benadrukt.

die vangen informatie op uit de lussen
die in de weg liggen.

00
Op die manier worden die systemen aangestuurd.

Wat zijn dat precies, detectielussen?

Detectielussen zijn leidingen in de weg...

met een gele graphic worden de detectielussen, op het asfalt, benadrukt. 

die registreren de voertuigpassages.

Oké, heeft Rijkswaterstaat op alle wegen
detectielussen liggen?

Nee, Rijkswaterstaat heeft op 50% van de wegen detectielussen.

Een gele kaartgraphic van Nederland loopt als het ware halfvol, 50 % van het land. 

Voor de andere helft van de wegen maken we
ook gebruik van floating car data.

Floating car data?
Daar wil ik meer over weten!

Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen 
sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. 

Een shot van een bus en een scooter bij een wegovergang. 

Dennis en Marlous komen het beeld inlopen naar elkaar toe. 

Hoi, volgens mij ben jij dé floating car data expert?

Ja dat klopt, ik ben Marlous Hovestad
en ik ben verkeerskundige bij NDW.

Gele titels verschijnen in beeld met de tekst: 
NATIONAAL DATAPORTAAL WEGVERKEER
VERZAMELT DATA EN LAAT ER ALGORITMES OP LOS

Vertel eens over die floating car data?

Jouw navigatiesystemen en apps op je telefoon 
delen om de paar seconden...

gps-data over jouw locatie.

Dat noemen we floating car data.

Oké, en wat doet NDW met deze data?

Wij ontvangen deze data en laten er algoritmes op los.

Zo berekenen wij bijvoorbeeld reistijden
op reistijdtrajecten, zoals te zien is in deze viewer.

Deze viewer wordt ook gebruikt in de verkeerscentrale.

Op een iPad zien we een kaart van Nederland met alle wegen, groen, geel of paars gemaakt. 

Op basis van deze data maken zij adviezen.

gele titel in beeld: 
HANDIG VOOR WEGEN ZONDER LUSSEN

Oké, maar hoe zit het dan met de privacy?

De data die wij ontvangen is anoniem.

De partijen mogen alleen jouw locatie delen
als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Maar deelt iedereen dan zo z'n data?

Nee op dit moment nog niet.
We ontvangen van slechts een gedeelte van de voertuigen
ontvangen wij data.

We hopen dat dit in de toekomst meer wordt...
Zodat we de file-informatie op wegen zonder lussen
nog nauwkeuriger kunnen maken.

Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen 
sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène.

Dennis en Christiaan lopen naar een grijze verkeerskast en openen die. 

Nog even terug naar die systemen die de matrixborden aansturen...

ik begrijp dat jullie nu ook intelligente 
wegkantstations installeren?

Ja dat klopt.
Dit is een intelligent wegkantsysteem.
Deze maakt op dit moment gebruik van de lussen die in de weg liggen.

we zien de lussen op de weg.
Beide heren staan bij de kast, naast een snelweg. 

Straks kan het ook gebruik maken van floating car data.
En in de toekomst informatie terugsturen naar langsrijdende voertuigen.


Dus dan zijn er minder lussen nodig in de toekomst.

Ja dat zou kunnen.

Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen 
sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène.

Man rijdt door een grote stad en navigeert met behulp van zijn Tomtom. 

Hoi, ik ben Dennis. 

Hoi Dennis, ik ben Andy Berkouwer,
ik werk bij Be-Mobile als businessmanager.

Gele titels in beeld:
BEMOBILE WERKT AAN SLIMME MOBILITEIT

Wat doen jullie allemaal met floating car data?

Wij doen heel veel met floating car data.

Die floating car data verzamelen wij van apps 
van onder andere Flitsmeister...

en die verwerken we op een anonieme manier 
tot verkeersinformatie.

Die verkeersinformatie hebben we beschikbaar van
alle wegen in Nederland...

waarop je kan en mag rijden met een auto...
zonder dat er ook maar een detectielus 
aan te pas komt.

En die informatie delen we dan met 
NDW en wegbeheerders.

En wat heb ik hier als weggebruiker dan aan?

Als weggebruiker deel je data
en je krijgt daar verkeersinformatie voor terug.

In de vorm van file-informatie en actueel snelheidsadvies.

Dat maakt autorijden prettiger en veiliger.
- Klinkt goed!

Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen 
sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène.

Dennis vertelt rechtstreeks in de camera. De outro van de film. 

Door floating car data weet Rijkswaterstaat continu 
wat er gebeurt op de weg.

En zo krijg jij betere reisadviezen.
Goed voor de doorstroming en wel zo veilig.

Zo gaan we samen slim op weg!

Zo dat was een interessante dag vandaag.

En dat vloggen is ook best leuk.

Dennis loopt rustig het beeld uit. 

De geel met witte rijkswaterstaat smart mobility aftiteling komt in beeld. 

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/smartmobility

Een productie van Rijkswaterstaat 2020.
 

Lees verder: Wat is de potentie van Floating Car Data