Het verkeer in de stad verandert. Zo weren steeds meer steden auto’s uit de binnenstad en schieten de bedrijven die deelauto’s, deelfietsen en deelscooters aanbieden als paddenstoelen uit de grond. Een middel dat helpt bij het toch goed bereikbaar houden van de stad, zijn multimodale mobiliteitshubs. De rol van Rijkswaterstaat bij deze hubs is uiteenlopend. We praten erover met Alan Hoekstra, adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat.

Alan Hoekstra, adviseur duurzame mobiliteit Rijkswaterstaat

Mobiliteitshubs bevinden zich steeds meer buiten de stad. Hier parkeren reizigers hun auto en stappen ze over op deelmobiliteit of het openbaar vervoer. Een typisch voorbeeld van een multimodale reisoplossing. Alan Hoekstra houdt als adviseur duurzame mobiliteit veel bezig met mobiliteitshubs. Hij verbindt onder meer Rijkswaterstaat en het ministerie tijdens het vormen van beleid. Hij weet dan ook als geen ander wat de impact van deze hubs kan zijn op het landelijke verkeersnet.

Locaties

‘Om goed te adviseren welke hubs waar het beste passen, willen we een volwaardige partner zijn’

Waar je zo’n hub plaatst, is heel belangrijk. Als je in Utrecht een grote hub bouwt aan de stadsrand langs de snelwegring, dan kan dat de druk op het Hoofdwegennet vergroten.. Deze locaties zijn vooral geschikt voor het bieden van parkeeroplossingen op afstand van bewoners van een stad. Een hub buiten de ring, de zogenaamde Corridorhub,  kan juist de druk op het Hoofdwegennet rond de stad verlichten. Op deze plekken kunnen bezoekers van een stad hun auto parkeren en bijvoorbeeld overstappen op de trein of een snelle bus. Dat scheelt zoeken naar een parkeerplek en je betaalt niet de parkeertarieven van de binnenstad. Deze bussen zijn heel snel in de stad, en komen ook op plekken die door bijvoorbeeld de trein minder goed ontsloten zijn. Er zijn veel van deze zogenaamde BRT(BusRapidTransit)-initiatieven in ontwikkeling.’
Alan: ‘Om goed te adviseren welke hubs waar het beste passen, willen we bij deze ontwikkelingen een volwaardige partner zijn. Zodat we met elkaar tot de beste oplossingen komen.’

‘Bij het bepalen van de geschikte locatie voor een hub, speelt data een belangrijke rol. Hoeveel verkeer zit er op welke weg? Welke herkomst en bestemmingen hebben de reizigers? Hubs moeten hier goed inspelen op de behoefte van de verkeersdeelnemer. Dan voegen ze iets toe aan ons mobiliteitssysteem.’

De rol van RWS

‘Het is zaak per mobiliteitshub goede afwegingen te maken’

Rijkswaterstaat is als beheerder van de wegen rondom deze hubs veelal actief als adviseur, als partner in een wereld waarin we steeds meer met een integrale blik naar het mobiliteitssysteem moeten kijken. Maar RWS is vanuit de traditionele rol als netwerkbeheerder ook belanghebbend. Alan: ‘Geven we deze bussen voorrang op het andere verkeer door middel van een eigen rijstrook. Misschien gaan er dan wel meer mensen over die rijstrook dan als ze in personenauto’s zouden zitten. Of leggen we een hub net verder van de drukke snelwegen van de stad af waardoor we investeringen in die infrastructuur kunnen vermijden? Hoewel we zien dat multimodale hubs in veel gevallen voordelen opleveren voor de duurzaamheid en de doorstroming, is het wel zaak per mobiliteitshub goede afwegingen te maken. En goed samen te werken met alle organisaties en bedrijven die hier actief zijn.’

Kijk ook de video: