Amelander Zeegat

Dit artikel hoort bij: Waddenzee 01

Terra incognita in de Noordzee

Tussen de eilanden Ameland en Terschelling ligt het Amelander Zeegat, een levendig gebied met een sterke wisselwerking tussen getij, wind, golven en zandtransport. Van boven geeft het zeegat niet veel van zijn geheimen prijs, maar wie onder water kijkt, ziet meer: een complex geheel van geulen en platen waar het getij zich 2 keer per dag richting de Waddenzee perst en weer terug. Op haar weg naar de Waddenzee neemt het getij zand en slib mee.

Onbekend maar niet onbelangrijk

Er is nog veel onbekend over de werking van het Amelander Zeegat en zeegaten in het algemeen. Waar we in ieder geval achter willen komen, is in hoeverre ze de toekomst van de Waddenzee bepalen. Als er voldoende sediment wordt meegevoerd, groeit de Waddenzee namelijk mee met de zeespiegelstijging. Maar anders niet. We begrijpen nog altijd niet goed genoeg hoe dit werkt. Daarom doet het programma Kustgenese 2.0 onderzoek naar dit fenomeen.

Onstuimige leefomgeving

Het gaat niet alleen over zand en slib. Op de bodem van het Amelander zeegat leeft namelijk van alles. Hoewel het leven hier niet makkelijk is – het getij verandert elke dag de leefomgeving – leven er toch diverse soorten. Bijvoorbeeld allerhande vissen, waar vogels, zeehonden en bruinvissen op hun beurt weer van leven. Het zeegat is dus waarschijnlijk een belangrijke ecologische schakel. Ook van de flora en fauna op de buitendelta weten we nog niet veel. Daarom kijken we de komende tijd ook daar beter naar.

Eén voor allen

Om het Amelander Zeegat beter te begrijpen, doen we de komende jaren veel onderzoek. Dat levert ons ook kennis op die we kunnen gebruiken om de werking van andere zeegaten in kaart te brengen. Door onze meetinspanningen te bundelen op 1 plek kunnen we heel veel te weten komen over deze plek, in plaats van slechts een beetje over verschillende plekken.

Onderzoek met kop en staart

Hoe het zeegat zich ontwikkelt, is ook belangrijk voor de toekomst van de staart van Terschelling en de kop van Ameland – plekken waar erosie plaatsvindt. We begrijpen dat dit komt door de huidige ligging van het zeegat, maar het is onzeker wat de toekomst zal brengen. Ook daarom is het belangrijk dat we beter begrijpen hoe het zeegat zich gedraagt en waarom.