Samenwerking

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 02

De kunst van het samenwerken

Innovatieve waterkering Spakenburg

Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe vragen marktpartijen om een innovatief ontwerp voor een ingebouwde, uitklapbare waterkering die Spakenburg moet beschermen tegen hoogwater. Een flinke uitdaging, want het 360 m lange bouwwerk moet – als de nood aan de man is  – binnen 3 uur opgebouwd zijn. Ook mag het aanzien van het historische centrum van Spakenburg niet aangetast worden door de bouw. Aan de markt om hier een innovatieve oplossing voor te bedenken.

Nieuw ontwerp voor iconische Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren in een nieuw en steviger jasje gestoken. Zo versterken we de dijk om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast tekent kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde voor een verrassend ontwerp dat de dijk een heel nieuw aanzien geeft. Ter voorbereiding ging Daan onlangs op veldwerk naar de Afsluitdijk, waar hij deze foto maakte.

Recyclebare werkkleding stewards

Deze zomer te bewonderen op de sluizen: 60 stewards die nieuwe, volledig recyclebare werkkleding dragen. Na het vaarseizoen moeten ze deze kleding weer inleveren, want dan wordt het gerecycled en versnipperd tot vezels. Hiervan spint leverancier Dutch aWEARness – met wie we een tweejarige proef uitvoeren – nieuwe garen die verwerkt worden in werkkleding voor het volgende vaarseizoen.

Verhuizing rekencentra

Binnen het project PCDC brengt Rijkswaterstaat zijn rekencentra – én die van 9 andere overheidsinstanties – centraal onder in 2 datacentra van het bedrijf Equinix Nederland BV in Amsterdam. Daar worden de systemen van Rijkswaterstaat (hardware en besturingssoftware) ook meteen vernieuwd en gestandaardiseerd. Dat bespaart kosten en verbetert de kwaliteit van onze ICT-dienstverlening. Zo kan de Centrale Informatievoorziening (CIV) voortaan sneller en flexibeler reageren op ICT-wensen vanuit de organisatie. Deze ontwikkeling draagt bij aan de i-Strategie van Rijkswaterstaat: een visie en koers om onze doelen te bereiken met een betrouwbare informatievoorziening.

Biobased vangrail op Grevelingendam

Rijkswaterstaat, Millvision en een consortium van MKB-bedrijven testen een prototype biobased vangrail op de parkeerplaats van de Grevelingendam. De gemiddelde vangrail is nog van zink en staal. Maar de duurzame, biobased variant is dat niet. Die bestaat namelijk uit natuurlijke grondstoffen als bermgras en vlasvezels, en zelfs uit bio-kunststof van aardappelresten. De komende periode zal blijken hoe deze bijzondere combinatie van materialen zich houdt onder diverse weersomstandigheden.

Aquabot Aftica scant bodem

In het project Self Supporting Rivier Systeem (SSR) zoeken we met de markt en kennisinstellingen naar kansen voor een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer. We zetten bijvoorbeeld de innovatieve aquabot Aftica in: een waterrobot die via een internetverbinding routeinformatie krijgt. Op basis daarvan voert hij met een sonar dieptemetingen uit. Met deze nieuwe technologie kunnen we in de nabije toekomst bodemprofielen in kaart brengen en bij aanpassingen in de rivier het sedimentgedrag veel nauwkeuriger meten. Zo krijgen we beter in beeld hoe we de kracht van de rivier kunnen benutten en hoeven we in de toekomst minder te baggeren.

De aquabot in actie

[We zien een versneld afgespeelde film, begeleid door vrolijke muziek.]

We zien een Rijkswaterstaat-schip dat ligt aangemeerd in Deventer. De bemanning maakt het schip klaar voor vertrek.

Het schip vaart weg.

Gefilmd vanaf de voorsteven zien we het schip over de IJssel varen, aan de oevers bomen en ander groen.

Het schip vaart onder een brug door waarop auto’s rijden.

Het schip ligt stil. Op de achtergrond zien we een zijtak van de rivier. Verder weg zien we een snelweg.

Een op afstand bedienbaar bootje van ruim een meter lang wordt met behulp van een hijskraan te water gelaten. Deze zogenoemde aquabot maakt rondjes om metingen te doen van de rivierbodem.

De aquabot wordt opgehaald en naar de kant gebracht.

Het schip vaart weg, terwijl drie kanoërs voorbij peddelen.

[einde]