Terugblik

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 02

In gesprek met

Op missie naar Mumbai

De Indiase deelstaat Maharashtra en de stad Mumbai willen de files in de miljoenenstad verminderen door een bypass aan te leggen langs de westkust van Mumbai.  Daarvoor vroegen ze Nederland om advies. Ben Spiering (in het kader van BOA: beleidsondersteuning en advies vanuit Rijkswaterstaat) en Harry van Huut (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) reisden af naar Mumbai. Op 6 juni bood minister-president Rutte het advies aan de Chief Minister van Maharashtra aan. Wat er in staat? Spiering en Van Huut adviseren om bij de aanleg van de weg combinaties te maken met andere projecten, zoals de uitbreiding van het metronet en bescherming tegen overstromingen. En om stakeholders en contractors al vroeg te betrekken, in de fase van projectdefinitie en ontwerp.

Spel en regels van publieke inkoop

Het spel en de regels van publieke inkoop, daarover ging het op 4 juni tijdens het NEVI-PIANOo-congres in de Kuip in Rotterdam. Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, was een van de sprekers.  Hij ging uitgebreid in op aanpak, projecten en werkwijze van Rijkswaterstaat en hoe Rijkswaterstaat samen met stakeholders een marktvisie ontwikkelt.

Watermanagementreuzen gaan samenwerken

China en Nederland, de 2 watermanagementreuzen van de wereld, gaan samenwerken. Eind mei bracht een delegatie van de top van Rijkswaterstaat, Deltares, TU Delft en UNESCO-IHE een bezoek aan Shanghai en Nanjing. De Nederlandse instituten gingen langs bij het Chinese ministerie van Water Resources en tekenden een samenwerkingsovereenkomst met het prestigieuze Nanjing Hydraulic Research Instituut om de theorie nog beter aan de uitvoeringskennis te koppelen. Zo werken we aan slimmer, beter en goedkoper waterbeheer. Ook internationaal!

Lees ook het artikel China en Nederland vinden elkaar in het water uit het Financieele Dagblad.

Een kijkje achter de bouwhekken

13 juni vond de Dag van de Bouw plaats. Een gelegenheid om een kijkje achter de bouwhekken van verschillende bouw- en infraprojecten te nemen. Ook bij projecten van Rijkswaterstaat. U kon bijvoorbeeld wandelen over het nieuwe eco-aquaduct over de A4 Delft - Schiedam of met een hoogwerker de lucht in bij de A2-tunnel die dwars door Maastricht loopt.

Marktvisiecafés

Rijkswaterstaat werkt aan een nieuwe marktvisie. We willen stakeholders hierover laten meepraten. Daarom organiseert Rijkswaterstaat dit jaar 5 verschillende Marktvisiecafés, ieder met een eigen thema. Het eerste Marktvisiecafé vond plaats op 26 mei en ging over het thema Grote projecten. Ook Beheer en Onderhoud (15 juni), Informatievoorziening in en naast infraprojecten (23 juni) en Samenwerking in de keten (29 juni) zijn inmiddels aan bod geweest. Bedrijfsvoering (8 september) staat nog op het programma. Meer informatie vindt u op marktvisiecafes.nl.