Dialoog

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 02

Mol & Lokkerbol

Rijkswaterstaat en Waterbouwers in gesprek over de nieuwe marktvisie

Rijkswaterstaat en de markt hebben een grote maatschappelijke opgave te vervullen. De vraag hoe we daar in de toekomst aan samenwerken, staat centraal bij de ontwikkeling van de nieuwe marktvisie. Deze marktvisie geven we in dialoog met onze stakeholders vorm. Roger Mol (Rijkswaterstaat) en Edwin Lokkerbol (Vereniging van Waterbouwers) zijn in gesprek over een optimale samenwerking.

Wie: Edwin Lokkerbol - Wat: directeur - Waar: Vereniging van Waterbouwers

Invloed uitoefenen

‘Het initiatief van Rijkswaterstaat om met marktpartijen in gesprek te gaan over onze samenwerking juichen we ontzettend toe. Wat ik interessant vind, is dat Rijkswaterstaat dit keer echt de hand uitsteekt en aangeeft dat we samen een visie op de markt moeten gaan vormgeven. Een visie waarmee alle samenwerkende partijen er de komende jaren voor kunnen zorgen dat we onze gemeenschappelijke opgave kunnen realiseren. Dat we nu open en transparant kunnen meedenken – en dat onze aanbevelingen worden meegenomen – geeft ons het gevoel dat we mede aan het stuur zitten. Dat is heel prettig. De gesprekken zijn nog verkennend, maar we merken nu al dat we invloed hebben op de marktvisie. Wij als Vereniging van Waterbouwers hebben zelf een projectgroep geformeerd om de samenwerking vanaf de tekentafel vorm te geven. Ik ben benieuwd waar we over een paar maanden met z’n allen staan.’

Gedeelde verantwoordelijkheid

‘Onze onderlinge relatie verandert. We moeten toe naar een proces waarin sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uitgaan van gedeelde belangen en het beste in elkaar naar boven halen. De projecten die Rijkswaterstaat uitbesteedt, worden steeds complexer. En de belangen groter. Stakeholdermanagement is veel belangrijker geworden en we moeten de risico’s van een project zo goed mogelijk in kaart brengen. Dat kunnen we alleen als we hierbij samen optrekken.’

Profiteren van kennis

‘Er zit zoveel kennis en kunde bij waterbouwers. Rijkswaterstaat zou daar meer van kunnen profiteren. Zeker bij complexe projecten. Dan moet kennis niet verdeeld zijn over verschillende partijen; die moet gewoon beschikbaar zijn. Wij willen daarom dat Rijkswaterstaat samen met onderwijsinstanties en onderzoeksbureaus werkt aan een hoog kennisniveau in Nederland. En dat de markt op een innovatieve manier met opgaven meedenkt. Voor de ontwikkeling van de topsector Water is dat van groot belang. Daarnaast is het ook goed voor onze internationale uitstraling. Dat is iets wat waterbouwers enorm belangrijk vinden. Zo kunnen we met innovatieve oplossingen als de Zandmotor onze afzetmarkten vergroten.’

Wie: Roger Mol - Wat: trekker ontwikkeling marktvisie - Waar: Rijkswaterstaat

Inbreng markt cruciaal

‘De maatschappelijke opgaven die voor ons liggen, kunnen we onmogelijk alleen oplossen. Een nieuwe marktvisie gaat ons daarbij helpen. Om tot een goede visie te komen, is de inbreng van marktpartijen en kennisinstituten cruciaal. Er ligt nog geen uitgewerkte marktvisie, laat dat helder zijn. Wel hebben we onderwerpen benoemd die volgens ons in de visie thuishoren. Hoe de onderwerpen terugkomen, gaan we samen met onze partners bekijken. Daarnaast is er volop ruimte voor onderwerpen die stakeholders aandragen.’

Gelijkwaardigheid

‘Voorop staat dat we willen samenwerken op basis van meer gelijkwaardigheid en de projectopgave centraal willen stellen en niet het contract. We zijn met de markt in gesprek over onder meer de veranderende opgave van Rijkswaterstaat, de cultuur in de bouw, de samenwerkingsvormen, de inzet van kennis, duurzaamheid, innovatie en social return.’

Kennis organiseren

‘Wanneer betrekken we de markt bij een project, wanneer doet Rijkswaterstaat het zelf, welke kennis hebben we nodig om dit te beslissen en hoe organiseer je die kennis in de hele keten, zodat we er optimaal van kunnen profiteren? Dat moeten we samen handen en voeten geven bij de ontwikkeling van de nieuwe marktvisie.’

Breed gedragen marktvisie

‘We hebben, met veel enthousiasme, de eerste gesprekken gevoerd met een aantal marktpartijen. Om zo breed mogelijk ideeën van de markt op te halen, organiseren we marktvisiecafés, een digitaal platform, regulier overleg en maatwerkgesprekken. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat al deze informatie straks resulteert in een breed gedragen marktvisie die aansluit bij de behoefte van alle betrokkenen.’