Samenwerking

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 03

De kunst van het samenwerken

Schone zaak

De plastic soep in de Grote Oceaan opruimen? Boyan Slat van The Ocean Cleanup heeft hiervoor een oplossing bedacht. Zijn idee is om in 2020 een drijvende installatie van 100 km in de oceaan tussen Hawaï en Californië te plaatsen. Deze heeft 2 lange armen in een V-vorm. Daarachter zit een container, waarin het plastic wordt opgeslagen. Voordat The Ocean Cleanup het ruime(re) sop kiest, is eerst een proefopstelling opgebouwd, ruim 20 km uit de kust bij Scheveningen. Dit prototype blijft een jaar in de Noordzee liggen. Voor deze test op zee stelt Rijkswaterstaat – naast de proeflocatie – ook een financiële bijdrage van 200.000 euro beschikbaar vanuit het Corporate innovatieprogramma.

> Bekijk ook een filmpje (1:44 minuut) waarin te zien is hoe het prototype wordt opgebouwd.

Slimme ribbelsteen dempt geluid

De diffractor is een veelbelovende innovatie in de strijd tegen geluidsoverlast. Deze strook ribbelstenen buigt het geluid van langsrijdend verkeer af naar boven. Holtes in de steen veroorzaken verschillen in geluidsdruk, waardoor het geluid van richting verandert en het stiller wordt langs de weg. De steen is ontworpen door de Universiteit Twente en door het bedrijf 4Silence onder de naam Whisstone op de markt gebracht. Rijkwaterstaat heeft enkele proefvlakken aangelegd om de effectiviteit ervan te onderzoeken. Ook de veiligheid en het onderhoud zijn onderwerp van aandacht.

Zonnescherm langs de weg

Geluid verminderen én zonne-energie opwekken met de Solar Highway? Dat kan door een samenwerkingsproject van het Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) en Rijkswaterstaat. De Solar Highway bestaat uit een 450 m lang geluidwerend scherm van 6 m hoog. Het bovenste deel bestaat uit tweezijdige zonnecellen. Zo worden de ochtend- en middagzon optimaal benut. De energieopbrengst is genoeg om circa 80 huishoudens een jaar lang van groene stroom te voorzien. Het ECN ontwikkelde het prototype en monitort de energieopbrengst van het scherm.

Niet maaien maar oogsten

Overvloedig bermgras kan omgezet worden in kwalitatief hoogwaardige vezels voor papier. Mooi, want daar is juist een tekort aan. Deze wisseltruc vraagt wel om een nieuw financieel en logistiek masterplan van de biomassaketen. Bermgras wordt nu nog als afval beschouwd en niet als grondstof. Voor bermgrasleveranciers (Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, groenbedrijven) betekent dat dus stort- en verwerkingskosten in plaats van grondstofopbrengsten. De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUNK) van Rijkswaterstaat onderzoekt nu eerst hoe bermgras goed geoogst en efficiënt opgeslagen kan worden. Tegelijkertijd stellen BUNK en diverse grasleveranciers een gezamenlijke businesscase op voor 'Van gras naar karton'.

Schoolvoorbeeld van samenwerking

Koste wat kost altijd zelf de balans opmaken? Dat levert onder de streep minder op. Daarom doken de kostendeskundigen van Rijkswaterstaat, ProRail en de ingenieursbureaus van de 4 grote gemeenten samen de schoolbanken in. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaf hen een cursus kostenmanagement die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Gezamenlijk leren is efficiënt, levert veel nieuwe kennis op en bevordert de onderlinge contacten. Tel uit je winst.

Foto: ©Images Money - Pile of Euro Notes | CC BY 2.0

Omdat de A27 het waard is

Rijkswaterstaat en Heijmans hebben voor het eerst op grote schaal verjongingscrème aangebracht op het asfalt van een snelweg. Na 6 jaar van ontwikkelen en testen heeft de A27 tussen Breda en Oosterhout de primeur. Deze innovatieve manier van asfaltonderhoud is milieuvriendelijk en kostenbesparend. Daarnaast levert het minder hinder op. Omdat de levensduur van het asfalt verlengd wordt, is het tussentijds vervangen van een rijstrook minder vaak nodig. Waardoor de snelweg minder vaak en minder lang dicht hoeft. Een flinke oppepper dus, deze gezamenlijke innovatie van Rijkswaterstaat, de TU Delft, TNO en aannemers Heijmans, BAM Wegen en ESHA.