Samenwerking

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 01

De kunst van het samenwerken

Regionale samenwerking voor inpassing A15

Samen met de provincie Gelderland trekken we de A15 door richting de A12. De weg die nu nog doodloopt in een weiland, vormt dan een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Goed voor de doorstroming en het bedrijfsleven, maar ingrijpend voor omwonenden. Daarom keken we samen met partijen in de regio, waaronder omwonenden, naar een zo goed mogelijke inpassing. Het resultaat: een verdiepte tunnelbak met gras als groene deksel. Bekijk ook de video die we maakten over deze samenwerking.

Innovatieve startups redden woonboten Grave

Door de aanvaring van de stuw bij Grave kwamen eind vorig jaar 20 woonboten droog te liggen. Rijkswaterstaat schakelde de hulp in van 2 innovatieve startups: Shore Monitoring en Mobiele Dijken. Shore Monitoring voerde met een jetski en laserdrone zeer snel diepte- en hoogtemetingen uit. Vervolgens kon een mobiele dijk de Paesplas-haven afsluiten. Door 1 miljoen m³ water in de afgesloten haven te pompen, is de waterstand rondom de boten met 2 m verhoogd en bleef de schade beperkt. VP Delta maakte er een video van.

Donatie uit Droomfonds voor Markerwadden

Overheid, natuurorganisaties en bedrijven hebben de handen ineengeslagen voor een heel nieuw stukje Nederland: eilandengroep Markerwadden. Het eerste eiland van dit natuurparadijs voor vogels en vissen is in september “geopend”. Inmiddels is ook de financiering voor 4 nieuwe eilanden rond. Onder andere dankzij een donatie van €15 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij.

Opknappen en hergebruiken

Rijkswaterstaat gaat voor duurzame, circulaire kantoorinrichting. Oftewel: meubels worden vanaf nu opgeknapt en hergebruikt. Hiervoor wordt samengewerkt met de hele keten – van productie tot inkoop. Op termijn kan dit 2 tot 3 miljoen euro besparen. Het doel is om uiteindelijk voor het hele Rijk de bestaande inrichting opnieuw te gebruiken.