Terugblik

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 01

Gesproken met

10 januari: Consortium Zon op water

Drijvende zonneparken, dat is de droom van het Nationaal Consortium ‘Zon op water’. Op 10 januari vond de officiële startbijeenkomst plaatst. De 30 deelnemers – bedrijven, kennisinstellingen en overheden – hebben de ambitie om op grote schaal drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen. Dit start met een pilot op de Maasvlakte, maar moet in 2023 al 2.000 ha aan drijvende installaties door heel Nederland opleveren.

17-20 januari: InfraTech

Met 637 exposanten en 21.017 bezoekers was InfraTech 2017 groter dan ooit. Het thema van deze tweejaarlijkse vakbeurs voor de infrasector was ‘slim verbinden’. En dat deed Rijkswaterstaat, als gastheer en deelnemer. Zo voerden we gesprekken met de markt over Smart Mobility, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, duurzame ambities en het verbeteren van prestatiecontracten.

24 januari: Nationaal Grondstoffenakkoord

Weg met de wegwerpcultuur! Maar liefst 180 partijen tekenden op 24 januari het Nationaal Grondstoffenakkoord. Zij stemmen hiermee in om in 2050 alle grondstoffen opnieuw te gebruiken. Tot de ondertekenaars behoren staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken).

9 maart: Smart Shipping Challenge

80 enthousiaste binnenvaartexperts kwamen op 9 maart bijeen voor de aftrap van de Smart Shipping Challenge 2017. Kortweg: SMASH! Rijkswaterstaat staat aan het roer van dit samenwerkingsverband, waarbij de markt, kennispartijen, schippers, gebruikers en overheden nadenken over het schip van de toekomst. Bekijk ook het verslag en de diverse video’s op de website van de Smart Shipping Challenge.

31 maart: Vertrek Jan Hendrik Dronkers

Na meer dan 15 jaar werkzaam te zijn geweest bij Rijkswaterstaat, neemt directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers afscheid. Per 1 april start hij als locosecretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een nieuwe functie, waarin wij hem veel succes wensen! Dronkers wordt per 15 mei opgevolgd door Michèle Blom.

11 april: NKWK Conferentie 2017

Een klimaatbestendige en veilige waterhuishouding. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Het programmateam doet onderzoek naar bijvoorbeeld klimaatbestendige steden, bodemdaling en slim watermanagement. Op 11 april vond in de Beurs van Berlage de NKWK Conferentie 2017 plaats. Ruim 400 deelnemers wisselden inzichten uit en verkenden de mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek, innovatie en exportkansen.

Jaaroverzichten vol innovaties

Met trots kijken we terug op een jaar vol innovaties. De mooiste projecten van 2016 in de Waddenzee zetten we op een rijtje in het Jaaroverzicht ‘Rijkswaterstaat in het Waddengebied’. Zo maakten we vogelbroedeilanden van zand en keileem, dat vrijkwam bij vaarwegverruiming. Nog een leestip: het jaaroverzicht 2016 van het Corporate Innovatieprogramma (CIP). Hierin lees je onder andere over het voorspellen van ongevallen met big data en de inzet van drones op weg en water. Op 18 mei verschijnt het organisatiebrede jaarbericht van Rijkswaterstaat.